Linschoten: huwelijksregistratie 1648-1652, 1671-1765, 1811-1942

Linschoten: huwelijksregistratie 1648-1652, 1671-1765, 1811-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Linschoten
Inventarisnummers: 519-528c

519-528c. Akten van aangifte van huwelijken en scheidingen, 1812-1950.

519. 1812-1822;
520. 1823-1842;
521. 1843-1852;
522. 1853-1862;
523. 1863-1872;
524. 1873-1882;
525. 1883-1892;
526. 1893-1902;
527. 1903-1912;
528. 1913-1922;
528a. 1923-1932;
528b. 1933-1940;
528c. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 528c is tot en met 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: M069
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Schagen en Den Engh
Inventarisnummer: 1

1. Huwelijksakte, 1811.


Beheersnummer: M086
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten
Inventarisnummer: 1-2

1. Acta van de kerkenraad, 1648-1722.
N.B. In dit deel bevinden zich o.a. ook:
– Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1648-1652, 1671-1722.

2. Acta van de kerkenraad, 1722-1765.
N.B. In dit deel bevinden zich o.a. ook:
– Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1722-1765.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Linschoten
Inventarisnummer: 238-19

239-19. Akte van huwelijk, 1811.

Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrecht Archief (HUA).