Linschoten: belastingkohieren 1900, 1910, 1920

Linschoten: belastingkohieren 1900, 1910, 1920

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M003
Archiefvormer: Gemeente Linschoten
Inventarisnummers: 264-265

264-265. Kohieren van de personele omslag, vanaf 1852 de hoofdelijke omslag, met aanvullende kohieren, 1900, 1910, 1920.

264. 1900;
265. 1910, 1920.