Lange Ruige Weide: huwelijksregistratie 1652-1736, 1750-1765, 1804-1811, 1815-1940

Lange Ruige Weide: huwelijksregistratie 1652-1736, 1750-1765, 1804-1811, 1815-1940

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R029
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Lange Ruige Weide
Inventarisnummers: 456-466, 469-470

456-466. Akten van geboorte en erkenning, van huwelijk en echtscheiding en van overlijden, met per band alfabetische naamindices, 1811, 1815-1922.

456. 1811, 1815-1822;
457. 1823-1832;
458. 1833-1842;
459. 1843-1852;
460. 1853-1862;
461. 1863-1872;
462. 1873-1882;
463. 1883-1892;
464. 1893-1902;
465. 1903-1912;
466. 1913-1922.

469-470. Akten van huwelijk en echtscheiding met per band alfabetische naamindices, 1923-1940.

469. 1923-1932;
470. 1933-1940.


Beheersnummer: R063b
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Lange Ruige Weide
Inventarisnummer: 1, 1a

1. Trouwboek, 1804-1811, met register van patenten en aangifte van overlijden, 1806-1811.

1a. Akten van ondertrouw en huwelijk, 1652-1736.


Beheersnummer: R075
Archiefvormer: Ambacht Lange Ruige Weide (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 20

20. Register houdende resoluties van schout, schepenen en heemraden, verslagen van de zittingen van het gerecht in boetstraffelijke zaken, huwelijksafkondigingen en -voltrekkingen voor het gerecht alsmede aantekeningen van uitbesteding van vee, 1766-1808.
N.B. De huwelijken lopen over de periode 1750-1765.