Harmelen: overlijdens- en begraafregistratie 1739-1970

Harmelen: overlijdens- en begraafregistratie 1739-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W218a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Harmelen
Inventarisnummers: 776, 779-788d

776, 779-788d. Registers houdende akten van overlijden, 1811-1970.

776. 1811-1828;
N.B. Van 1812-1817 mede opgenomen de sterfgevallen, die plaats hadden te Gerverscop, Indijk, Veldhuizen en Teckop.

779. 1829-1842;
780. 1843-1862;
781. 1863-1874;
782. 1875-1882;
783. 1883-1892;
784. 1893-1902;
785. 1903-1912;
786. 1913-1922;
787. 1923-1932;
788. 1933-1940;
788a. 1941-1950;
788b. 1951-1960;
788c. 1961-1965;
788d. 1966-1970.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: W228
Archiefvormer: Gerecht Harmelen c.a. (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 729-731

729-730. Registers van te Harmelen begraven personen over de periode 1733-1821, en van begraven personen te Breudijk-Gerverskop, Indijk, Kamerik, Mastwijk, De Meern, Oudenrijn, Reijerskop en Veldhuizen over de periode 1796-1821, opgemaakt c. 1825.

729. 1739, 1745-1812, chronologische inschrijving;
730. 1733-1821, alfabetische inschrijving.

731. Lijst van overleden personen over de periode 1794-1811, opgemaakt door de doodgraver te Harmelen, c. 1812.


Beheersnummer: W229
Archiefvormer: Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 842

842. Register van huwelijksvoltrekking, 1806-1810 en van afgegeven akten voor toestemming voor begrafenissen, 1806-1807.

844. Register van ontvangst van de belasting 0p huwelijksvoltrekkingen, 1740-1804 en begrafenissen, 1740-1805.


Beheersnummer: HUA 336
Archiefvormer: Memories van successie
Inventarisnummer: 47

47. Stukken betreffende de uitvoering van ordonnantie op het ‘regt van successie alomme in het Bataafsche Gemeenebest in te vorderen’ van 4 oktober 1805, met name lijsten van overledenen en begravenen, opgemaakt ingevolge voornoemde ordonnantie, Harmelen, 1806-1811.

N.B. Deze inv.nr. is alleen in te zien bij Het Utrechts Archief (HUA). Een kopie van deze inv.nr., met de titel; Begraven Harmelen c.a. B50, is te vinden op de studiezaal van het RHC.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Reijerscop
Inventarisnummer: 418-01

418-01. Akte van overlijden, 1811.

N.B. Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrechts Archief (HUA).