Harmelen: overlijdens- en begraafregistratie 1739-1970

Harmelen: overlijdens- en begraafregistratie 1739-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W218a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Harmelen
Inventarisnummers: 776, 779-788d

776, 779-788d. Registers houdende akten van overlijden, 1811-1970.

776. 1811-1828;
N.B. Van 1812-1817 mede opgenomen de sterfgevallen, die plaats hadden te Gerverscop, Indijk, Veldhuizen en Teckop.

779. 1829-1842;
780. 1843-1862;
781. 1863-1874;
782. 1875-1882;
783. 1883-1892;
784. 1893-1902;
785. 1903-1912;
786. 1913-1922;
787. 1923-1932;
788. 1933-1940;
788a. 1941-1950;
788b. 1951-1960;
788c. 1961-1965;
788d. 1966-1970.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: W228
Archiefvormer: Gerecht Harmelen c.a. (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 729

729-730. Registers van te Harmelen begraven personen over de periode 1733-1821, en van begraven personen te Breudijk-Gerverskop, Indijk, Kamerik, Mastwijk, De Meern, Oudenrijn, Reierskop en Veldhuizen over de periode 1796-1821, opgemaakt c. 1825.

729. 1739, 1745-1812, chronologische inschrijving.
N.B. Inv.nr. 730 over de periode 1733-1821 (alfabetische inschrijving) is niet geïndexeerd.


Beheersnummer: W229
Archiefvormer: Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 842

842. Register van huwelijksvoltrekking, 1806-1810 en van afgegeven akten voor toestemming voor begrafenissen, 1806-1807.

844. Register van ontvangst van de belasting 0p huwelijksvoltrekkingen, 1740-1804 en begrafenissen, 1740-1805.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Reijerscop
Inventarisnummer: 418-01

418-01. Akte van overlijden, 1811.

Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrecht Archief (HUA).