Bodegraven: akten van indemniteit 1687-1830

Bodegraven: akten van indemniteit 1687-1830

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: B058
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Bodegraven
Inventarisnummers: 62, 66-67

62. “Proveniersboek van Bodegraven”, tevens register inzake akten van indemniteit, 1687-1839.
Bevat: 2. Lijsten van personen, die een akte van indemniteit hebben ontvangen dan wel van elders met zulk een akte of met een doopextract zijn ingekomen, 1687-1817.

66. Akten van indemniteit betreffende in Bodegraven ingekomenen, 1700-1830.

67. Akten van indemniteit betreffende uit Bodegraven vertrokkenen, 1734-1825.

Het betreft hier uitsluitend akten van personen, behorend tot de Nederduits Gereformeerde (Hervormde) kerk. Deze personen hadden hun akte ingeleverd bij de diaconie te Bodegraven of bij het dorpsbestuur van Bodegraven, die de eventuele bedeling van hervormden overliet aan de diaconie. Ook de uitgegeven akten waren voor Nederduits Gereformeerden en werden zowel door de diaconie als door het dorpsbestuur verstrekt. Rooms-Katholieken en Lutheranen leverden hun akten in bij de Rooms-Katholieke armmeesters of de Lutherse diaconie; deze akten zijn niet bewaard gebleven.