“Terug in de tijd met Opa”: twee films over  Linschoten en Montfoort < Naar overzicht
26 juni 2013

“Terug in de tijd met Opa”: twee films over Linschoten en Montfoort

“Terug in de tijd met Opa”: twee films over  Linschoten en Montfoort

 

Het RHC heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan twee films over de geschiedenis van Linschoten en Montfoort. In beide films vertelt een opa aan zijn kleindochter over de plaatselijke historie. Het script kwam in nauwe samenwerking met het RHC tot stand. De initiatiefnemer, de Stichting Open Monumentendag Montfoort Linschoten” hoopt hiermee op de scholen meer bekendheid te geven aan de plaatselijke geschiedenis. De film prikkelt leerkrachten en scholieren om bepaalde aspecten nader uit te zoeken. In sneltreinvaart gaat de film van Montfoort in op de geschiedenis van de burggraven, kerk en commanderij en het leven in het stadje aan de IJssel. In de film van Linschoten is er onder meer aandacht voor het Huis te Linschoten, de vier kastelen uit de middeleeuwen, de kerken en het vervoer over weg en water.

Zolang de voorraad strekt zijn de films in Linschoten en Montfoort te koop bij de plaatselijke Wereldwinkel. Over enige tijd is de film gratis te downloaden via de landelijke website van de Open Monumentendag. 

(26 juni 2013)