< Naar overzicht
26 januari 2017

Restauratie oud-rechterlijke archieven van Woerden (2)

Vorig jaar werd een eerste fase afgerond van de restauratie van archieven afkomstig van gerechten gelegen binnen het grondgebied van de huidige gemeente Woerden. Momenteel wordt er een tweede stap gezet en is er een vervolgopdracht gegund aan het restauratie-atelier Helmond. De gemeente Woerden bekostigt de noodzakelijke werkzaamheden. Het gaat vooral om archiefstukken van de weeskamer van Woerden, de baljuw en van enkele gerechten onder Harmelen. Onderstaande stukken zijn zeker tot medio 2017 niet in te zien. De “overlast” voor de onderzoekers is beperkt, omdat een deel van de stukken gedigitaliseerd zijn en online via deze website zijn te raadplegen. U vindt de scans onder “Archieven” bij het desbetreffende archief.

 W007  Gemeente Rietveld  inv.nrs. 422a, 423
 W035  Weeskamer Woerden  inv.nrs. 13, 14A, 14B, 15A, 16, 17
 W053  Baljuw en Vierschaar van het Land van Woerden (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 2, 3, 13, 18, 19
 W229  Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 829-832, 841, 844
 W230  Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk)  inv.nr. 1789
 W231  Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk)  inv.nr. 1795
 W232  Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 2021-2024
 W233  Gerecht Breudijk-Gerverscop (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 358, 360

 (26-01-2017)

De stukken zijn weer beschikbaar voor het publiek

(30-06-2017)

Ander nieuws

6 april 2016

Restauratie oud-rechterlijke archieven van Woerden en collectie van der Lee

Deze week zijn stukken uit de oud-rechterlijke archieven van Woerden en de Oudewaterse collectie Van der Lee naar het restauratie-atelier gebracht om te worden geconserveerd en gerestaureerd. Deze stukken zijn tijdelijk niet fysiek te raadplegen. De overlast voor de onderzoeker zal beperkt zijn, omdat er op de website in sommige gevallen scans beschikbaar zijn van genoemde registers.De charters uit de collectie Van der Lee...
Lees verder+
13 juni 2014

Restauratie oud-rechterlijk archief Lopik

Opnieuw zal een gedeelte van de oud-rechterlijke archieven van Lopik worden gerestaureerd. Deze keer gaat het om archief van de gerechten Benschop, Cabauw en Jaarsveld. De stukken gaan op 7 mei naar het restauratie-atelier en zijn enkele maanden niet beschikbaar voor onderzoek. De stukken worden namelijk eind augustus terug verwacht. Hieronder volgen de inventarisnummers van de desbetreffende archiefstukken: L146: Gerecht...
Lees verder+
14 februari 2011

Restauratie archiefstukken van waterschappen

Vorige week is weer een groot aantal archiefstukken voor conservering en restauratie naar het restauratie-atelier gebracht. De stukken worden in juni 2011 terug verwacht en zijn tot die tijd vanzelfsprekend niet te raadplegen. De stukken zijn afkomstig uit de archieven van: Groot-Waterschap van Woerden (H094) Waterschap Kortrijk (H038) Waterschap Groot-Houtdijk (H093) Waterschap Kamerik-Mijzijde en ’s-Gravesloot (H097) Meijepolder (H102) Noordzijderpolder (H105)...
Lees verder+
8 november 2010

Restauratie archieven van waterschappen en Montfoort

Er is wederom een groot aantal archiefstukken voor conservering en restauratie naar het restauratie-atelier gebracht.  De stukken worden begin 2011 terug verwacht en zijn tot die tijd vanzelfsprekend niet te raadplegen. De stukken zijn afkomstig uit de archieven van: Waterschap Vleutense Wetering Waterschap Oudegein Waterschap Portengen Waterschap Kortrijk Parochie Montfoort Gerecht Willeskop Stadsgerecht Montfoort  In het Archievenoverzicht op deze site...
Lees verder+
1 september 2010

Restauratie oud-rechterlijke, weeskamer en notariële archieven IJsselstein

In verband met restauratie-werkzaamheden zijn de volgende archiefstukken uit het oud-rechterlijk archief, het weeskamerarchief en het notarieel archief van IJsselstein uit de periode vóór 1811 vanaf 9 september 2010 niet beschikbaar: Y044 Stadsgerecht IJsselstein (ORA) Inventarisnummers: 635-2, 637-1, 641-1 t/m 641-5, 644-8, 644-9, 646, 648-1 t/m 648-5, 648-6, 648-7, 652-1 t/m 652-5, 652-4a, 652-7 t/m 652-24, 652-26, 652-27, 652-29 t/m...
Lees verder+
16 februari 2010

Restauratie oud-rechterlijke en notariële archieven Oudewater

De hierna volgende archiefbescheiden, behorend tot de oud-rechterlijke en notariële archieven van de gemeente Oudewater zijn op 8 februari 2010 ter restauratie overgedragen aan het Restauratie-Atelier Helmond BV. In verband met de restauratie-werkzaamheden zijn de nagenoemde inventarisnummers tijdelijk niet te raadplegen. O058 Gerecht Hoenkoop (ORA) Inventarisnummers: 755, 758 en 759. O059 Gerecht Snelrewaard en Lange-Linschoten (ORA) Inventarisnummer: 1867. O061 Stadsgerecht Oudewater (ORA) Inventarisnummers:...
Lees verder+
2 november 2009

Restauratie waterschapsarchieven

Er worden momenteel archiefbescheiden van de waterschappen Bijleveld en Heycop gerestaureerd. De stukken zijn afkomstig uit het archief van Groot-Waterschap Bijleveld en den Meerndijk met het inliggende waterschap Mastwijk en Achthoven. Genoemde waterschappen lagen in de voormalige gemeenten Harmelen en Linschoten. Daarnaast wordt er gerestaureerd uit het archief van Waterschap Heycop, voorheen genaamd Lange Vliet, gelegen onder Utrecht en Nieuwegein....
Lees verder+
NieuwsoverzichtNieuwsarchief
Top