< Naar overzicht
8 november 2010

Restauratie archieven van waterschappen en Montfoort

Er is wederom een groot aantal archiefstukken voor conservering en restauratie naar het restauratie-atelier gebracht.  De stukken worden begin 2011 terug verwacht en zijn tot die tijd vanzelfsprekend niet te raadplegen.

De stukken zijn afkomstig uit de archieven van:

  • Waterschap Vleutense Wetering
  • Waterschap Oudegein
  • Waterschap Portengen
  • Waterschap Kortrijk
  • Parochie Montfoort
  • Gerecht Willeskop
  • Stadsgerecht Montfoort

 In het Archievenoverzicht op deze site staan bij de boengenoemde archieven de inventarisnummers vermeld van de stukken die in restauratie zijn.

8 november 2010