< Naar overzicht
15 juli 2015

Digitalisering kaarten waterschap Woerden en Leidse Rijn

In 2012 is een project gestart, waarbij historische kaarten en tekeningen worden gedigitaliseerd. Dit jaar worden de kaarten in de archieven van het Groot-Waterschap van Woerden en de rechtsvoorgangers van waterschap Leidse Rijn gescand. Het Hoogheemraadschap heeft hiervoor de benodigde budget beschikbaar gesteld. Deze zomer vinden de digitaliseringswerkzaamheden plaats. Daarna zullen de kaarten worden beschreven en kunnen zij worden ingezien via deze website. Eerder werden al kaarten van de hoogheemraadschappen Lekdijk-Benedendams en -Bovendams op deze manier ontsloten.

Onderzoekers in de waterschapsarchieven moeten er rekening mee houden, dat vanaf heden de kaarten en tekeningen in de nagenoemde archieven tijdelijk niet te raadplegen zijn:

GROOT-WATERSCHAP VAN WOERDEN

H094: Groot-Waterschap van Woerden

WATERSCHAP LEIDSE RIJN

H028: Groot-Waterschap van Bijleveld en de Meerndijk
H033: Waterschap De Haarrijn
H035: Waterschap Heycop, genaamd de Lange Vliet
H036: Waterschap Hoge en Lage Weide
H037: Waterschap IJsselveld
H038: Waterschap Kortrijk
H042: Waterschap Mastwijk en Achthoven
H043: Waterschap Het Nedereind van Jutphaas
H044: Waterschap Otterspoorbroek
H047: Waterschap Oudenrijn
H051: Waterschap Themaat
H052: Waterschap Vleuten
H053: Waterschap Vleutense Wetering

(16 juli 2015)

De kaarten zijn geretourneerd op 23 september 2015 en zijn inmiddels te raadplegen op de website in de databank “Foto’s en kaarten“.