Archief gerechten Lopik gerestaureerd < Naar overzicht
13 oktober 2014

Archief gerechten Lopik gerestaureerd

Archief gerechten Lopik gerestaureerd

In het afgelopen jaar zijn de archieven van de gerechten onder Lopik gerestaureerd. Het oudste archief is dat van het gerecht Benschop, dat teruggaat tot 1519. De archieven bevatten veel informatie over openbare verkopingen, boedelscheidingen, voor het gerecht gesloten huwelijken en eigendomsovergangen van onroerend goed binnen de huidige gemeente Lopik.

In het geval van het gerecht Jaarsveld – een hoge heerlijkheid – gaat het archief ook over rechtszaken. Zo werd in 1743 een gevangene in de toren van het kasteel van Jaarsveld ter dood veroordeeld. Het ging om de 22-jarige Hendrikje Copier, die haar man met rattengif had omgebracht. Zij kwam tot haar daad omdat ze na een “vrijagie” tegen haar zin met de 50-jarige Dirk Mastboom was getrouwd, terwijl zij verliefd was op de jonge soldaat Herbert van Muyden. Het archief vermeldt dat het vonnis werd voltrokken door de jonge vrouw te radbraken en haar dode lichaam tentoon te stellen op de Galgewaard buiten de dijk van Jaarsveld. Het is een voorbeeld van de vele zaken die in de archieven te vinden zijn.

De gerestaureerde stukken behoren tot de archieven van de gerechten Lopik en Zevenhoven; Benschop; Cabauw; Jaarsveld; Lopik en Lopikerkapel; Noord-Polsbroek; Zuid-Polsbroek; Willige Langerak; Zevender; Zevenhoven en Kapel. De restauratie werd door tussenkomst van het RHC uitgevoerd door het Restauratie-atelier Helmond. De kosten werden betaald uit het budget dat de gemeenteraad van Lopik in juli 2013 hiervoor beschikbaar had gesteld. De archieven moeten op grond van de Archiefwet in goede staat worden bewaard, omdat zij van groot belang zijn voor de geschiedschrijving.

(10 oktober 2014)