W001, 219

Gilden

< Terug

W001, 219

De Gildenbrief of Ordonnantie van het Schippersgilde in de versie van 1668 (w001: 219).