Teckop: huwelijksregistratie 1753-1805, 1818-1857

Teckop: huwelijksregistratie 1753-1805, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Teckop
Inventarisnummers: 176-177, 179

176-177. Registers van akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 1818-1828, 1853-1857.

176. 1818-1828;
177. 1853-1857.

179. Register van akten van huwelijk, 1829-1852.


Beheernummer: W176
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Kamerik en Teckop
Inventarisnummer: 592

ROOMS-KATHOLIEKE STATIE TECKOP

592. Doop- en huwelijksregister, 1733-1812.

Huwelijk, 1771-1801, met hiaten.


Beheersnummer: W179c
Archiefvormer: Gerecht Teckop (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 1973

1973. Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen (f. 1-13) en begrafenissen (f. 14-24), 1753-1805.