Oudewater: notariële akten 1616-1617, 1627, 1635-1651, 1656-1661, 1671-1673, 1876-1905

Oudewater: notariële akten 1616-1617, 1627, 1635-1651, 1656-1661, 1671-1673, 1876-1905

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O063
Archiefvormer: Notarissen te Oudewater
Inventarisnummers: 1877-1879, 1882, 1891-1892, 2033-2049, 225-234

Notaris Jan Azn van Aller

1877. Protokol, met index, 1616-1617.

Notaris Pons Jongsten Pzn

1878-1879. Minuten, 1627-1651.

1878. 1627, 1635-1640;
1879. 1641-1651.

Notaris Jacob Bijll Jzn

1882. Minuten, 1656-1661.

Notaris Eeuwout Slappecoorn

1891-1892. Minuten, 1671-1673.

1891. 1671-1672;
1892. 1673.

N.B. Deze indexen zijn gemaakt aan de hand van de regesten van Coen van Wijngaarden, die overigens meer notariële akten van Oudewater nader heeft ontsloten (zie beheersnummer: O085).

Notaris Anthonius van Blaricum

2033-2049. Minuten, 1876-1892.


Beheersnummer: O063a
Archiefvormer: Notarissen te Oudewater
Inventarisnummers: 1-10

Notaris Willem Kruiswijk

1-10. Minuten, 1896-1905.