Montfoort: huwelijksregistratie 1660-1673, 1676-1678, 1693-1942

Montfoort: huwelijksregistratie 1660-1673, 1676-1678, 1693-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M029
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Montfoort
Inventarisnummers: 1997-2004b

1997-2004b. Registers van akten van huwelijk en echtscheiding, 1812-1950.

1997. 1812-1828;
1998. 1829-1850;
1999. 1851-1872;
2000. 1873-1892;
2001. 1893-1903;
2002. 1904-1913;
2003. 1914-1923;
2004. 1924-1933;
2004a. 1934-1940;
2004b. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 2004b is geïndexeerd tot en met 1942.


Beheersnummer: M061
Archiefvormer: Gemeente Montfoort
Inventarisnummer: 324

324. Kopieboek van uitgaande brieven van de burgemeester(s), 1823-1824.
N.B. Bevat tevens enkele brieven van burgemeester en wethouders, en tevens 6 huwelijksakten uit 1811, achterin het deel.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Montfoort
Inventarisnummer: 247-06

247-06. Akte van huwelijk, 1811.

Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrecht Archief (HUA).


Beheersnummer: M084
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Montfoort
Inventarisnummer: 246, 563-564

HERVORMDE GEMEENTE MONTFOORT

246. Huwelijksregister, 1734-1811.

ROOMS-KATHOLIEKE STATIE MONTFOORT

563-564. Doop- en huwelijksregisters, 1693-1769.

563. 1693-1724;
564. 1724-1769.


Beheersnummer: M087
Archiefvormer: Rooms-katholieke Sint Johannes de Doperparochie te Montfoort
Inventarisnummer: 21

21. Register van doop- en huwelijksinschrijvingen, 1660-1673, 1676-1678.