Gerverscop: huwelijksregistratie, 1818-1857

Gerverscop: huwelijksregistratie, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W219a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Gerverscop
Inventarisnummers: 761-762

761-762. Registers houdende akten van huwelijksvoltrekking en echtscheidingen, 1818-1857.

761. Gerverscop, 1818-1828 en Indijk, 1811, 1818-1821;
762. Gerverscop, 1829-1857.