Benschop: huwelijksregistratie 1645-1942

Benschop: huwelijksregistratie 1645-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L051a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Benschop
Inventarisnummers: 409-414

409-414. Registers met akten van huwelijksvoltrekking, 1811-1950.

409. 1811-1832;
410. 1833-1862;
410. 1863-1892;
412. 1893-1912;
413. 1913-1932;
414. 1933-1950.

N.B. Inv.nr. 414 is tot en met 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: L117
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente te Benschop
Inventarisnummers: 49-50

49-50. Trouwregisters, 1645-2000.

49. 1645-1776;
50. 1777-2000.

N.B. Inv.nr. 50 is tot en met 1811 geïndexeerd.