Nieuws

"Ga met de burggraaf van Montfoort op ontdekkingstocht!"

burggraaf.jpg Op woensdag 10 september heeft burgemeester Jansen van Montfoort de officiële opening verricht van de Monumentenroute Montfoort. Bij monumentale panden in de historische binnenstad van Montfoort zijn ANWB-bordjes geplaatst met informatie over de bouw en de geschiedenis van het monument. Voorts is een fraaie brochure "Monumentenwandeling Montfoort" uitgebracht, waarin bezoekers als het ware bij de hand worden genomen door de burggraaf van Montfoort die hen trots alle mooie plekjes van "zijn" stad laat zien. De gids is via het VVV verkrijgbaar.

Het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard heeft gezorgd voor de teksten van zowel de brochure als alle informatiebordjes. De Monumentenroute Montfoort is een project van de Gemeente Montfoort in samenwerking met het V.V.V., de Stichting Behoud Monumenten in Montfoort en Linschoten, en het R.H.C. Aanleiding voor het project was de zogenaamde Visie Binnenstad 2030.

 

  

Archieven Lopikerwaard vanuit Het Utrechts Archief overgebracht

Het Utrechts Archief heeft diverse historisch waardevolle archieven van Lopik, Oudewater en IJsselstein overgedragen aan het RHC in Woerden. Het betreffen onder meer de notariële  en de zognaamde oud-rechterlijke archieven en daarnaast de doop-, trouw- en begraafboeken van vóór de invoering van de burgerlijke stand.

Onder de genoemde oud-rechtelijke archieven worden de archieven verstaan van de stadsgerechten Oudewater en IJsselstein en de archieven van de gerechten onder de huidige gemeenten Lopik en Oudewater. Veel van deze archieven gaan terug tot de 16e of 17e eeuw. Hierin is een schat aan informatie te vinden over de bewoners van de Lopikerwaard. In de archieven van de gerechten bevinden zich bijvoorbeeld stukken over verkopingen van onroerend goed, voogdijstellingen voor wezen en voor het plaatselijke gerecht gevoerde boetstraffelijke processen. Het notarieel archief is afkomstig van de notarissen van Cabauw, Hoenkoop, Lopik, Oudewater, IJsselstein en Zevender. De bovengenoemde doop-, trouw- en begraafboeken vormen een belangrijke bron voor stamboomonderzoek. Tot slot zijn ook het archief van de weeskamer IJsselstein en de registers van eigendomsovergangen van Lopik en Oudewater overgedragen aan het RHC. Alle archieven die vanuit Utrecht zijn overgekomen, staan vermeld in het archievenoverzicht op deze site.

Voor de bezoekers op de studiezaal van het RHC zijn de archieven in principe al per direct in te zien. In een enkel geval is een archief nog niet voorzien van de bijbehorende (nadere) toegang, maar dat zal binnenkort verholpen zijn.     

 

 

Samenwerking bezegeld


rhc_22_juni_2008.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op vrijdag 20 juni hebben de bestuurders van de gemeenten en het Hoogheemraadschap, die aangesloten zijn bij het RHC, hun samenwerking op het gebied van de archiefzorg officieel - letterlijk - bezegeld. Een oorkonde die de totstandkoming van het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard regelde, werd behangen met de officiële lakzegels van de deelnemers. De ondertekening met een ganzenveer door de bestuurders maakte de officiële start van het RHC compleet.

De tekst van de "stichtingsoorkonde" luidt: 

Wij, dijkgraaf, burgemeesteren, schouten en regeerders van het Hoge Heymraadschap van de Stichtse Rijnlanden, van de steden Woerden, Ysselsteyn, Oudewater ende Montfoort en de dorpen van Bodegrave, Lopick ende Reewick, zig becommerende over de oude documenten ende stucken van onze regeringe, hebben besloten en besluiten mitsdesen van deser stonde af aen te zullen vormen een Regionael Historisch Centrum van de Rijnstreek en de Lopickerwaert onder gesamenlicke bestiernisse. Ende hebben dit met onze handteykeninge en segele bekrachtigd. Actum in Woerden, vrijdags na Sint Lidwina anna domini MMVIII.

Bij de presentatie van het RHC was de pers ruim vertegenwoordigd. Het RHC heeft ook een fraaie folder, waarin het werk van de archiefdienst wordt belicht. Een en ander moet ertoe bijdragen dat zowel de (nieuwe) naam van het RHC als het vergrote werkgebied alom bekend raakt.   

Waterschapsarchieven Jutphaas e.o. toegankelijk

hoograven2.jpg De archieven van de waterschappen Overeind (van Jutphaas), Hoograven, Laagraven met de Kleine Koppel en Westraven zijn geinventariseerd. Genoemde waterschappen lagen in de gemeente Jutphaas (nu: Nieuwegein), met uitzondering van de Kleine Koppel dat tot Houten behoorde. De archieven bestrijken de periode 1670-1949. Vanaf 1875 vielen de vier waterschappen onder een bestuur, dat in 1950 met het oog op waterstaatkundige wijzigingen in het gebied werd opgeheven.  De waterschapsarchieven zijn in te zien op de studiezaal van RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.  

Genoemde waterschappen lagen alle aan de Vaartse Rijn, waarop zij ook afwaterden. In hun geschiedenis werden de waterschappen tweemaal geconfronteerd met doorsnijdingen van het grondgebied door grote vaarwegen: in de jaren 1881-1892 werd het Merwedekanaal gegraven, en tussen 1931 en 1952 werd het Amsterdam-Rijnkanaal met een zijtak naar Vreeswijk aangelegd. De hiermee gepaard gaande waterstaatkundige aanpassingen waren aanleiding om het bestuur van de waterschappen in 1950 onder te brengen bij de waterschappen Liesbos, Rijnhuizen en Welgelegen. Nadat het gebied eerst tussentijds kwam te vallen onder de waterschappen Kromme Rijn en Leidse Rijn, maakt het vanaf 1994 deel uit van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.  

De inventaris van de waterschappen Overeind c.a. bevat een lijst van bestuursleden , secretarissen en penningmeesters.

 

 

 

 

Dienstverlening Lopikerwaard

Het bericht dat het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard van start is gegaan, doet snel de ronde onder de bezoekers van archieven. In het enthousiasme daarover blijkt soms dat de verwachting wordt gewekt, dat ook van Lopik, Oudewater en IJsselstein "alles" te vinden is in Woerden. Vanzelfsprekend kan dit voor dit nieuwe deel van ons werkgebied op zo'n korte termijn nog niet het geval zijn.

Stamboomonderzoekers kunnen op de studiezaal van Woerden met behulp van microfiches wel onderzoek doen in de burgerlijke stand van de Lopikerwaard (na 1811). Maar de DTB (doop-, trouw- en begraafboeken) en de oud-rechterlijke archieven berusten van Lopik, Oudewater en IJsselstein nog altijd in Het Utrechts Archief. In de loop van deze zomer worden deze archieven in Woerden ondergebracht. Tot die tijd kunt u bij onze collega's in Utrecht terecht.

In het archievenoverzicht staat bij de meeste archieven uit de Lopikerwaard vermeld dat deze "op afspraak" zijn in te zien. Deze archieven bevinden zich nog in de gemeentehuizen van de drie gemeenten. De  vaak geraadpleegde bronnen komen in de loop van dit jaar in Woerden te staan.

Kortom, de dienstverlening voor de drie gemeenten die 1 april zijn toegetreden wijkt op dit moment af van de gemeenten die behoren tot het oude werkgebied van Streekarchief Rijnstreek. In het algemeen geldt, dat u voor specifieke vragen over Lopik, Oudewater of IJsselstein even telefonisch contact met ons op neemt of met behulp van deze website nagaat hoe de dienstverlening is geregeld. Wij helpen u graag verder!

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard gaat van start

Per 1 april treden de gemeenten Lopik, Oudewater en IJsselstein toe tot Streekarchief Rijnstreek. Op deze manier wordt de zo gewenste verbetering nagestreefd van het beheer van het oud-archief en de dienstverlening voor het publiek. De aansluiting van de drie gemeenten betekent een forse uitbreiding van het werkgebied van het Streekarchief.  Dit komt ook in de nieuwe naam van de archiefdienst tot uiting: Het Streekarchief zal verder gaan onder de naam RHC (Regionaal Historisch Centrum) "Rijnstreek en Lopikerwaard".

Overhandiging collectie over Linschoten

Op zaterdag 29 maart zal burgemeester Jansen van Montfoort, bestuurslid van het Streekarchief, de zogenaamde collectie De Jong overhandigd krijgen. D. de Jong verzamelde in de afgelopen decennia veel materiaal over de geschiedenis van het dorp Linschoten. Zijn wens is dat de collectie beschikbaar komt voor het publiek. Na de officiële overhandiging in "De Wildeman" te Linschoten, zal de collectie hiertoe overgebracht worden naar het Streekarchief.