Nieuws

Restauratie oud-rechterlijke, weeskamer en notariële archieven IJsselstein

In verband met restauratie-werkzaamheden zijn de volgende archiefstukken uit het oud-rechterlijk archief, het weeskamerarchief en het notarieel archief van IJsselstein uit de periode vóór 1811 vanaf 9 september 2010 niet beschikbaar:

De IJsselbode op de website

erfgoed_oudewater.jpgOp vrijdag 20 augustus werd in het "Kunsthuis" te Oudewater gevierd dat de IJsselbode op deze website is te raadplegen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Cultureel Erfgoed Oudewater.

Kranten vormen een belangrijke bron voor de geschiedschrijving. In de laatste jaren worden veel kranten gedigitaliseerd en fulltext doorzoekbaar gemaakt. Dat maakt het voor een ieder eenvoudig om iets over het verleden uit te zoeken. Via deze website is nu ook de IJsselbode uit de periode 1952-1999 te raadplegen.

presentatie_ijsselbode_2.jpg

De IJsselbode is opgericht in 1952. Vanouds rekende men de IJsselstreek tussen Haastrecht en Montfoort tot het verspreidingsgebied met in het hart daarvan Oudewater. De originele kranten berusten bij uitgever Heno.

Wie overigens krantenberichten uit de omgeving van Oudewater zoekt van vóór de oprichting van de IJsselbode, kan ook op deze site terecht. De Woerdense kranten kenden in het verleden namelijk een groter verspreidingsgebied, dat zich uitstrekte tot in de Lopikerwaard. 

De IJsselbode is een belangijke aanvulling op de website van het RHC. Het RHC is de genoemde stichting en uitgever Heno dan ook erkentelijk voor de medewerking aan het project.

 

 

(Foto van de officiële presentatie van de IJsselbode op de website)

 

20 augustus 2010

Wederom nieuwe bevolkingsregisters op deze site

Vandaag is er opnieuw een aantal indexen op de website geplaatst van bevolkingsregisters. Deze aanvulling betreft:

 • Benschop, bevolkingsregister 1860-1880
 • Benschop, dienstbodenregister 1860-1880
 • Harmelen, bevolkingsregister 1860-1904
 • Hekendorp, bevolkingsregister 1862-1885
 • Hekendorp, dienstbodenregister 1862-1885
 • Papekop, dienstbodenregister 1861-1885
 • Willeskop, bevolkingsregister 1860-1880

Enkele maanden geleden zette het RHC al veel indexen op deze site van bevolkingsregisters van gemeenten in het werkgebied. Oplettende bezoekers van onze website zal opgevallen zijn, dat nu naast genoemde aanvulling ook de presentatie is verbeterd van de zoekresultaten uit de bevolkingsregisters die al veel langer op de website stonden. Medewerkers van het RHC hebben bij dit project hulp van vrijwilligers, zonder wie de nadere ontsluiting van de bronnen niet op deze wijze zou zijn te realiseren.

19 juli 2010

Gemeentearchieven van Linschoten en Montfoort overgebracht

linschoten_raadhuis1.jpgAl lange tijd werden de archieven van de gemeenten Linschoten en Montfoort tot (circa) 1940 beheerd door het RHC in Woerden. Daar is nu een belangijke aanvulling op gekomen: Met de overbrenging van de archieven uit de periode 1940-1988 berusten nu de archieven van vóór de gemeentelijke herindeling in de archiefbewaarplaats van het RHC. In 1989 werden de voormalige gemeenten Linschoten, Montfoort en Willeskop namelijk samengevoegd tot de (nieuwe) gemeente Montfoort. Het archief van Willeskop was al eerder overgebracht.

De archieven van Linschoten en Montfoort zijn in opdracht van de gemeente geïnventariseerd door archiefbureau Van Lee en Van Everdingen.  Alleen de bouwvergunningen zijn hierin niet meegenomen: die zijn om praktische redenen in het gemeentehuis van Montfoort gebleven. Dit betekent dat informatie uit deze bouwdossiers van ná 1940 nog steeds via de gemeente wordt verstrekt.

De inventarissen verschijnen deze zomer in het archievenoverzicht op deze website. Op de studiezaal zijn de toegangen op beide gemeentearchieven al wel beschikbaar. Een ieder die hierin onderzoek wil doen, is van harte welkom.

(Op foto het voormalige gemeentehuis van Linschoten, fotonummer M3755) 

15 juli 2010

 

Oud-rechterlijk en notarieel archief Oudewater weer raadpleegbaar

De archiefbescheiden van de oud-rechterlijke en notariële archieven van de gemeente Oudewater zijn inmiddels gerestaureerd en weer raadpleegbaar! 

Archiefje van de Waalse gemeente van Montfoort

Naar het schijnt is er in 1685 in Montfoort een Waalse gemeente ontstaan uit Franse vluchtelingen. Zij kerkten in de kapel van het Oude Mannenhuis. Het aantal lidmaten was klein. Bovendien kwam het veelvuldig voor dat bij huwelijken met leden van de Hervormde gemeente de overstap naar dat kerkgenootschap werd gemaakt. Na het vertrek van de laatste predikant in 1744 kwam er een einde aan de Waalse gemeente ("het Franse kerkje") in Montfoort.

Het RHC kreeg onlangs een kasboek van de Diaconie van de Waalse gemeente in bewaring. Het - uiteraard in het Frans geschreven - register bestrijkt de periode 1714-1744. Het kasboek was ooit, in 1880, aangetroffen in het stadsarchief van Montfoort en toen aan de Bibliothèque des Eglises Wallonnes gegeven. 

6 mei 2010

NIEUW: Nog meer bevolkingsregisters op de site

De Indexen op onze website is uitgebreid met informatie uit met name de bevolkingsregisters van 1850-1880. Met deze toevoeging aan de al bestaande Indexen zijn nu van bijna alle (voormalige) gemeenten in het werkgebied van het RHC digitaal gegevens beschikbaar uit de gemeentelijke bevolkingsregistratie. Goed nieuws, zeker voor de genealogen!

De nieuwe aanvulling op de website betreft de bevolkingsregisters van de volgende gemeenten:

 • Barwoutswaarder, 1850-1881
 • Benschop, 1850-1861
 • Cabauw, 1836-1857 en volkstelling 1840
 • Hoenkoop, 1850-1880
 • Jaarsveld, 1850-1880 en volkstelling 1840
 • Lopik, 1850-1861
 • Montfoort, 1860-1869
 • Rietveld, 1861-1882
 • Reeuwijk, 1850-1881
 • Snelrewaard, 1850-1870
 • Willeskop, 1850-1879
 • Willige Langerak, 1836-1839, 1850-1890 en volkstellingen 1840, 1849
 • Woerden, 1850-1861
 • Zevender, 1835-1857 en volkstelling 1840

  30 maart 2010

Utrechtse parentelen vóór 1650

Onlangs verscheen via de genealogische vereniging "Ons Voorgeslacht" het eerste deel van Utrechtse parentelen vóór 1650. De auteurs van het omvangrijke werk hebben ontelbare uren doorgebracht in de archieven om de in dit geval zeer oude genealogische gegevens boven water te krijgen. Ook op de studiezaal van het RHC waren zij vaak te vinden.

Hoewel in alle parentelen telgen te vinden zijn die in het werkgebied van het RHC woonachtig waren, zijn in dit deel met name de bijdragen van Bob Kemp en T. Oskam van belang voor de Lopikerwaard. Het gaat om de parenteel van Cornelis Jacobsz. Kemp uit het bij Montfoort gelegen Blokland en de parenteel van Cornelis Claesz, schout van Benschop. Met alle vertakkingen in de genealogieën leggen de auteurs in hun bijdragen de oudste geschiedenis bloot van verschillende bekende families in de streek.

Deel 1 van Utrechtse parentelen is ook via het RHC te verkrijgen. (Verkoopprijs: 30 euro)  Deel 2 ziet naar verwachting in het voorjaar van 2011 het levenslicht.

 

25 maart 2010

 

 

 

 

 

Schenking "Collectie Gerard Maatje" over historie Reeuwijk

Gerard Maatje is een amateur-historicus, die zich intentief heeft beziggehouden met de geschiedenis van gerardmaatje3.jpgReeuwijk. Hierover verzamelde hij in de loop der jaren veel documentatiemateriaal, dat hij besloot over te dragen aan het RHC. Streekarchivaris Rob Alkemade nam onlangs de "Collectie Gerard Maatje" officieel in ontvangst.

Gerard Maatje heeft veel publicaties over de geschiedenis van Reeuwijk op zijn naam staan. Tal van onderwerpen zijn door hem uitgewerkt. In zijn verzameling heeft dit zijn weerslag gekregen met informatie over bijvoorbeeld de ambachtsheren, schouten, pastoors, predikanten of de huizen, erven en buurtschappen vanaf de prilste ontwikkeling. Deze uiteenlopende onderwerpen zijn uitvoerig gedocumenteerd. De overhandigde collectie kenmerkt zich door een zeer goede toegankelijkheid van het bronnenmateriaal.

Het RHC is dan ook erg verheugd dat deze collectie met  één strekkende meter uniek materiaal aan de archiefdienst is overhandigd. Nu is de informatie ook beschikbaar voor andere belangstellenden. Van de collectie is een plaatsingslijst gemaakt. Deze toegang zal op termijn ook via deze website te raadplegen zijn. 

Op de foto streekarchivaris Rob Alkemade en de heer Gerard Maatje met  een deel van de collectie. 

26 februari 2010

Fotocollectie IJsselstein op website ontsloten

De Gemeente IJsselstein beschikt over een uitgebreide beeldcollectie met foto's, ansichtkaarten en prenten. De beeldcollectie wordt beheerd door het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden. Op de website van het RHC (www.rhcrijnstreek.nl) is een eerste selectie van 500 afbeeldingen te zien, die in de afgelopen periode zijn beschreven. Zij tonen de stad en het leven van de inwoners in vroegere tijd. Bezoekers van de website, die de afbeeldingen thuis achter de computer bekijken, zullen merken dat de bijbehorende beschrijvingen volledig doorzoekbaar zijn op straat, naam, object of gebeurtenis.

De rest van de IJsselsteinse beeldcollectie, die nog circa 7 strekkende meter omvat, zal op een zelfde wijze worden ontsloten. Daardoor wordt het mogelijk een goed beeld te krijgen van de veranderingen die in de loop van de tijd hebben plaats gevonden in IJsselstein, dat dit jaar haar 700 jarig bestaan als stad viert.

 rhcrl y0355.jpg

Foto van ansichtkaart van de Rooms-katholieke Sint-Nicolaaskerk of -basiliek, Sint Nicolaasstraat 12, in de winter gezien vanaf de ijsbaan bij de Benschopperweg naar het noordoosten.

Gedateerd tussen 1900 en 1910. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
22 februari 2010