Nieuws

Nieuwe indexen op deze website

Er zijn weer nieuwe indexen op de website geplaatst. Het betreft toegangen op heel verschillende archiefbronnen: notariële akten, bevolkingsregisters, raadsnotulen en akten van indemniteit. De indexen op de akten van indemniteit zijn gemaakt in het kader van een project om dit type bron beter onder de aandacht te brengen. Voor stamboomonderzoekers geven de akten inzicht in de verhuizingen van voorouders in de periode dat er nog geen gemeentelijke bevolkingsregisters waren.

Een ander voorbeeld van een index die op de website is gezet, is die van het bevolkingsregister van Kamerik 1880-1899. Van alle gemeenten in het werkgebied van ons RHC staan de bevolkingsregisters uit 1850-1880 op de site. Echter Kamerik ontbrak, omdat er van die gemeente uit deze periode geen bevolkingsregisters bewaard zijn gebleven. Met de nieuwe index, die weliswaar een latere periode betreft, wordt dit gemis een beetje "goed gemaakt".

Hieronder volgt het complete overzicht van de nieuwe indexen:

Notariële akten

 • Lopik, 1886-1890
 • Woerden, 1825-1826, 1876-1885

Bevolkingsregisters

 • Kamerik, 1880-1899
 • Montfoort, 1859-1869  (betreft bewoners Landbouwkundig Opvoedingsgesticht)

 Raadsnotulen

 • Barwoutswaarder, 1945-1964
 • Harmelen, 1962-1966
 • Rietveld, 1945-1964

Akten van indemniteit

 • Achthoven, 1748-1811
 • Bodegraven, 1700-1830
 • Hekendorp, 1706-1822
 • Lopik, 1758-1812
 • Linschoten, 1703-1811
 • Papekop, 1721-1811
 • Wulverhorst, 1777-1807
 • IJsselstein, 1695-1751, 1754-1812

(1 juni 2012)

Boek over molen en gemaal Papekop

broekmolen.jpgOp 12 mei was er open huis bij het gemaal Papekop aan het Kromwijkerpad te Woerden. Daarbij werd het boekje gepresenteerd dat Winny van Rij samenstelde over de historie van deze plek: "Verhalen rond de Broekmolen". Het RHC leverde hiervoor illustraties.

Het boek vertelt in kort bestek de geschiedenis van de molen, die zorgde voor de bemaling van de polder Papekop-Diemerbroek. In 1927/28 werd de molen geheel vervangen door een gemaal, dat in de achtkantige onderbouw van de molen werd geplaatst. Hier droeg de familie Van den Wijngaard lange tijd zorg voor de bemaling ten dienste van het waterschap.

 

 

(Ga voor een uitgebreide beschrijving van deze afbeelding naar de "Foto's" op deze website, nr SR0028)

 

[14 mei 2012]

Nieuwe regeling: Parkeren bij het RHC

parkeerschijf.jpgBezoekers van het RHC kunnen hun auto parkeren bij het Stadhuis van Woerden. De Gemeente heeft hier per 1 juni echter een zogenaamde "blauwe zone" gecreëerd, waar bezoekers de auto nog maar voor maximaal 1 uur kunnen parkeren.

Voor een deel van de bezoekers die bij het RHC komen, is deze parkeerduur tekort. Echter degenen die de auto geparkeerd hebben op het terrein van het Stadhuis en langer dan 1 uur willen verblijven bij het RHC, kunnen een ontheffing krijgen. Bij aanmelding op de studiezaal wordt dan een gratis dagpas verstrekt, die achter de voorruit van de auto dient te worden gelegd. Daarna kunt u ongestoord gebruik maken van de faciliteiten van het RHC en uw (historisch) onderzoek verrichten. 


(7 maart. 2012, aangepast 1 juni 2013)

Belangrijke aanvulling indexen op deze site

De Indexen op deze website zijn aangevuld met nadere toegangen op zeer verschillende bronnen. Bovendien is de zoekfunctie verbeterd, waardoor het mogelijk is alleen op naam te zoeken - naast uiteraard de al bestaande mogelijkheid om dwars door alle velden van de indexen heen te zoeken.

De indexen die nu op de website bijgeplaatst zijn, hebben betrekking op oude archiefbronnen van instellingen binnen de huidige gemeenten Lopik, Montfoort, Woerden en IJsselstein. De oudste stukken vormen de akten van indemniteit, die een beeld geven van verhuizingen van personen vanaf de eind 17e eeuw. De jongste stukken die zijn geïndiceerd, betreffen de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen in Harmelen na de Tweede Wereldoorlog.

De nieuwe indexen op een rijtje:

Akten van indemniteit

 • Gerverscop, 1754-1810
 • Harmelen, 1706-1823
 • Lopik, 1690-1811
 • Montfoort, 1714-1803
 • IJsselstein, 1747-1756

Notariële akten

 • Harmelen, 1896-1905
 • Lopik, 1891-1900

Bevolkingsregisters

 •  IJsselstein, 1860-1880

Raadsnotulen

 • Harmelen, 1945-1961
 • Willige Langerak, 1851-1942                                                                                                                                    (14 februari 2012)

Bevolkingsregister IJsselstein: finishing touch

ijsselstein_stad.jpgJarenlang is er door medewerkers en vrijwilligers van het RHC gewerkt aan het ontsluiten van de bevolkingsregisters uit de periode 1850-1880. Niet alleen de stamboomonderzoeker, maar ook de belangstellenden voor andere onderwerpen betreffende de lokale historie grijpen hier graag op terug. Onlangs zijn de bevolkingsregisters van de gemeente IJsselstein 1860-1880 ontsloten en vanaf vandaag op deze website via de "Indexen" beschikbaar. IJsselstein is daarmee de finishing touch, want hiermee staan nu alle bevolkingsregisters uit het hele werkgebied van het RHC uit genoemde periode op deze site. Dat (alleen) Kamerik in deze rij ontbreekt komt omdat deze registers helaas verloren zijn gegaan.

14 februari 2012

Oud-vrijwilliger overleden

Vandaag bereikte ons het bericht van het overlijden van de heer Cor Hamoen uit Bodegraven op 7 februari j.l. Hij was bij onze archiefdienst erg bekend, vooral van de vele indexen die hij maakte van de oude archieven van het toenmalige Streekarchief Rijnstreek. Vele jaren heeft hij hier als vrijwilliger gewerkt. Cor werd 79 jaar.

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, kinderen en verdere familie.

8 febr. 2012 

Historische archieven van Benschop, Lopik en Polsbroek ontsloten

Het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard heeft de archieven van de gemeente Benschop (1942-1988), Lopik (1943-1988) en Polsbroek (1942-1988) bewerkt. Dit gebeurde in opdracht van de gemeente Lopik die de archieven vervolgens aan het RHC heeft overgedragen. Hiermee zijn de gemeente archieven beschikbaar voor iedereen die wat meer wil weten over het verleden van de gemeente Lopik.

De periode 1942-1988 wordt vooral gekenmerkt door een toename van het inwonertal en een verbetering van de infrastructuur. De gemeente Lopik is per 1 januari 1943 ontstaan door een samenvoeging van Leerlingen van de C.N.S. te Lopik en Jaarsveld, 'School met den Bijbel', planten bomen langs de provinciale weg Schoonhoven-Woerden op 1 maart 1951.de toenmalige gemeenten: Lopik, Jaarsveld en Willige Langerak. Hier steeg het inwonertal van bijna 4300 naar ruim 7900. Het inwonertal van Benschop steeg van ruim 1900 naar ruim 3150 en die van Polsbroek van ruim 885 naar ruim 1180. Deze groei was in alle drie de gemeenten voornamelijk het gevolg van nieuwbouw.
Een belangrijke verbetering voor de ontsluiting van de gemeenten Lopik, Benschop en in mindere mate voor de gemeente Polsbroek in noord-zuidrichting was de aanleg van de provinciale weg tussen Benschop en Schoonhoven, de M.A. Reinaldaweg. Dit gebeurde in de jaren 1949-1951. In de jaren ’50 werd deze weg verlengd vanaf Benschop tot aan Woerden en voltooid in 1961.
In de gemeente Lopik was L. Schuman de langstzittende burgemeester (1943-1969) en in Benschop en Polsbroek was dat C.L. Schreuders (1935-1962).
De samenvoeging van de gemeenten Lopik, Benschop en Polsbroek per 1 januari 1989 tot een nieuwe gemeente Lopik markeert het einde van de in deze inventaris beschreven periode.

De archieven zijn geïnventariseerd door Rob Alkemade en hebben in totaal een omvang van circa 65 meter. Alleen de bouwvergunningen zijn hierin niet meegenomen, deze zijn om praktische redenen in het gemeentehuis van Lopik gebleven. Dit betekent dat informatie uit deze bouwdossiers van ná 1942 nog steeds via de gemeente Lopik wordt verstrekt. De inventarissen verschijnen in de loop van dit jaar in het archievenoverzicht op de website. Op de studiezaal zijn de toegangen op de drie gemeentearchieven al wel beschikbaar. Een ieder die hierin onderzoek wil doen, is van harte welkom. Belangstellenden kunnen de archieven - op afspraak -  raadplegen via het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, waarbij de gemeente Lopik sinds 2008 is aangesloten. Het RHC beheert ook de oudere archieven van deze gemeente (en haar voorgangers), die teruggaan tot in de middeleeuwen.

2 januari 2012

Nieuwe indexen: akten van indemniteit etc.

Onlangs zijn op deze website nieuwe indexen geplaatst, waardoor - zoals eerder bericht - de mijlpaal van 500.000 records werd behaald. Maar ook in kwalitatief opzicht is er winst geboekt. De presentatie op de website van de akten van indemniteit is namelijk verbeterd.

Vroeger huldigde men het principe dat de armeninstelling van (veelal) de geboorteplaats zorgde voor financiële ondersteuning, wanneer iemand een beroep moest doen op de armenkas. Bij verhuizing diende men in de nieuwe woonplaats een akte van indemniteit overleggen, waarin het bestuur van een gerecht of diaconie zich hiervoor garant stelde. De akten geven inzicht in de verhuisbewegingen in de tijd dat er nog geen bevolkingsregisters waren. Het RHC hoopt met de nadere ontsluiting van deze bronnen de akten van indemniteit meer bekendheid te geven. Nieuw op de website zijn de akten van indemniteit van Harmelen (1725-1811), Indijk (1741-1794) en Lopik (1717-1740). Daarnaast zijn de akten van Woerden en Montfoort, die al in beknopte vorm op de website stonden, aangevuld met bijzonderheden.

De andere nieuwe aanvullingen op de website betreffen de indexen op de notariële akten van Harmelen (1876-1895); Lopik (1876-1885, 1901-1905) en Montfoort (1901-1905). Tot slot zijn er indexen van enkele bijzondere bevolkingsregistraties beschikbaar gekomen. Het betreft:

 • Volkstelling Lopik, 1825
 • Registers van bewoners van het Pensionaat voor Katholieke meisjes te Montfoort, 1859-1887
 • Register van de jeugdige vrouwelijke veroordeelden in de Gevangenis te Montfoort, 1859-1874   

De 500.000 !!!

Op 27 oktober stond het RHC stil bij het bereiken van een mijlpaal: Met het toevoegen van de nieuwe indexen op de website bereikte de databank meer dan 500.000 records. Dit resultaat is te danken aan de inzet van de medewerkers èn vrijwilligers van het RHC. Het behalen van de mijlpaal was een mooie aanleiding om de vrijwilligers eens in het zonnetje te zetten. Wij zijn erg blij met deze noeste werkers! vrijwilligers_okt_2011.jpg

Op de foto: Jan van de Burgt, Herman Loos en Gerrit van Oudenallen, vrijwilligers van het RHC. 

(28 oktober 2011)

De Arena van het Verleden

rplfm.jpgOp 2 november a.s. lanceert RPLFM, de regionale omroep van Woerden e.o., een nieuw programma: De Arena van het Verleden. Het wordt iedere week op woensdagavond uitgezonden van 22.00 tot 23.00 uur en besteedt ruime aandacht aan de geschiedenis van Woerden en de omliggende plaatsen. Rob Alkemade, werkzaam bij het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, verzorgt wekelijks een historische column. Ook Karel Maartense, actief binnen de Stichts-Hollandse Historische Vereniging, levert een bijdrage aan het programma. De presentatie is in handen van Bert van Elk en Cees van Hooff.

RPLFM is in Woerden en omgeving te ontvangen op FM 107.1

(31 oktober 2011)