Nieuws

Restauratie oud-rechterlijke archieven van Woerden en collectie van der Lee

Deze week zijn stukken uit de oud-rechterlijke archieven van Woerden en de Oudewaterse collectie Van der Lee naar het restauratie-atelier gebracht om te worden geconserveerd en gerestaureerd. Deze stukken zijn tijdelijk niet fysiek te raadplegen. De overlast voor de onderzoeker zal beperkt zijn, omdat er op de website in sommige gevallen scans beschikbaar zijn van genoemde registers.
De charters uit de collectie Van der Lee kunnen worden gerestaureerd dankzij een financiële bijdrage van de Stichting Mooyman-Martens te Oudewater.

De volgende stukken worden gerestaureerd:

O035 Collectie Van der Lee inv.nrs. 67, 70, 84-85
W017 Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk) inv.nrs. 28-I, 29-30, 37, 37a, 38, 40, 43-I, 44, 61, 63-64, 66, 77-80, 82-83, 87, 89-91, 95, 97, 97a, 98-I, 98-II, 99, 101-103, 108-II, 114-II, 115-II, 116-117, 119, 121-122, 136, 136a, 136b, 137, 145, 149, 150-151
W018 Ambacht Barwoutswaarder en Bekenes inv.nrs. 4-6
W019 Ambacht Rietveld en de Bree (oud-rechterlijk) inv.nrs. 1a, 2-3
W035 Weeskamer Woerden inv.nrs. 4a, 8, 11-12, 18, 21
W229 Gerecht Indijk (oud-rechterlijk) inv.nrs. 845

 (6 april 2016)

De stukken zijn weer beschikbaar voor het publiek.

(20 oktober 2016)

DTB Bodegraven-Reeuwijk beperkt beschikbaar

In 2010 besloten archiefdiensten in de provincie Utrecht om voor de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB) gezamenlijk een digitaliseringsproject op te starten, waarbij ook goede indexen op de registers gemaakt worden. Begin 2015 zijn de registers uit het Utrechtse deel van ons werkgebied gedigitaliseerd. Het is nu zover dat de DTB van het Zuid-Hollandse Bodegraven-Reeuwijk onder handen worden genomen.

In verband met scanning zijn onderstaande registers niet in origineel te raadplegen. De overlast voor de onderzoeker zal veelal beperkt zijn, omdat er op onze studiezaal in de meeste gevallen kopieën beschikbaar zijn van genoemde registers. Overigens strekt het project zich verder uit dan de registers van de DTB. Ook gaarderboeken of inschrijvingen van huwelijken voor het gerecht worden voor een groot deel meegenomen.

De volgende stukken worden gedigitaliseerd

GEMEENTE BODEGRAVEN

B035: Evangelisch-Lutherse gemeente te Bodegraven, inv.nr. 91   
B039:   R.K. Sint Willibrordusparochie te Bodegraven / Zwammerdam, inv.nrs. 5-6
B058: Nederlandse Hervormde gemeente van Bodegraven, inv.nr. 302
B064: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Bodegraven, inv.nrs. 1-3, 5-9, 12, 14
B067: Gaarder van de impost op trouwen en begraen te Bodegraven, inv.nrs. 1-7

GEMEENTE REEUWIJK

R047:  Nederlandse Hervormde gemeente van Waarder, inv.nrs. 170-170a
R060: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Reeuwijk, inv.nrs. 1-15
R061: Gaarder van de impost op het trouwen en begraven te Reeuwijk, Sluipwijk, Stein c.a. en Middelburg, inv.nrs. 1-9
R063: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van voormalig Driebruggen, inv.nrs. 1 (Hekendorp), 1-1a (LRW), 2 (Oukoop), 1a-3 (Waarder)
R087: Nederlandse Hervormde gemeente van Sluipwijk, inv.nrs. 1, 222, 225

(31 maart 2016)

De stukken zijn weer beschikbaar voor het publiek.

(7 juli 2016)

Scans oud-rechterlijk archief Montfoort en Woerden op de website

Het is op de valreep gelukt om nog in 2015 nieuwe scans van archiefstukken op de website te plaatsen. Zij behoren tot de oud-rechterlijke archieven van de huidige gemeenten Montfoort en Woerden. Van de gerechten binnen het grondgebied van Woerden waren al eerder archiefstukken via de website te raadplegen.

Uiteraard richt het RHC zich met dit project op de onder onderzoekers populaire bronnen. In de archieven van de gerechten gaat het met name om stukken over de aan- en verkoop van onroerend goed, testamenten e.d. Van de twee steden Montfoort en Woerden zijn ook stukken van de weeskamer gescand, die een licht werpen op het beheer van de erfenissen van de wezen. Voorts kunnen er stukken worden aangetroffen die met de rechtspraak te maken hebben. Met name wijzen wij in dit verband op de zaken die in de periode 1732-1810 opgetekend werden in de zogenaamde vredemakersrollen van Woerden.

De scans zijn te vinden bij de vermelding van het desbetreffende archief in het Archievenoverzicht op  deze website. In de meer uitzonderlijke gevallen dat er ook een index beschikbaar is op de persoonsnamen in de stukken, wordt de bezoeker ook via de Indexen naar de scans geleid.

Hierbij een opsomming van de betreffende inventarisnummers:

MONTFOORT

M004: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, inv.nrs. 25-28
M005: Gerecht Achthoven, inv.nrs. 5, 6
M006: Gerecht Heeswijk, inv.nrs. 6-12
M007: Gerecht Linschoten en Mastwijk, inv.nrs. 80-88
M008: Gerecht Polanen, inv.nrs. 17-19
M010: Gerecht De Beide Vlooswijken (Oostenrijk en Westenrijk), inv.nr. 6
M011: Gerecht Wulverhorst en Linschoterhaar, inv.nr. 8
M013: Gerecht Blokland (oud-rechterlijk), inv.nrs. 348-350
M017: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer), inv.nrs. 106-113, 115, 118-120, 122-123
M021: Gerecht Willeskop en Kort-Heeswijk (oud-rechterlijk), inv.nrs. 2284-2287

WOERDEN

W017: Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk), inv.nrs. 31-37a, 73-I, 73-II, 77-85, 87-88, 95-96, 100-115, 138-142
W035: Weeskamer Woerden, inv.nrs. 1-8, 10a-22 

(24 december 2015) 

1.000.000 records!!!

Week in, week uit wordt er gewerkt aan de nadere ontsluiting van archiefstukken, waar vaak informatie uit wordt opgevraagd. Het RHC is dankbaar dat daarbij óók een beroep kan worden gedaan op de vrijwilligers Jan, Herman en Gerrit, die de medewerkers met indiceerklussen ondersteunen. De noeste arbeid werd vandaag even onderbroken om stil te staan bij wat met recht een mijlpaal heet: De indexen op de website tellen nu meer dan 1.000.000 records! Het bereiken van deze mijlpaal betekende ook dat de teller van het aantal persoonsnamen in de databank op de site de anderhalf miljoen overschreed. Alle reden voor een (klein) feestje.

De miljoen records werden behaald met de plaatsing van een aantal nieuwe indexen op de website. De indexen op de burgerlijke stand van de Utrechtse gemeenten in ons werkgebied nemen daarin een belangrijke plaats in. Voorts zijn er andersoortige indexen geplaatst, variërend van akten van indemniteit van onder meer Lopik en Oudewater, notariële akten van Bodegraven en Woerden of schepenakten van Harmelen tot een index op de gemeenteraadsnotulen van Hekendorp en het bevolkingsregister van IJsselstein. Een compleet overzicht van de nieuwe "lading" treft u hieronder aan:

vrijwilligers

Burgerlijke Stand: Geboorteakten

 • Achthoven, 1811, 1818-1857
 • Barwoutswaarder, 1818-1912
 • Gerverscop, 1811, 1818-1857
 • Gravesloot, 's, 1811, 1818-1857
 • Harmelen, 1811-1912
 • Indijk, 1811, 1818-1821
 • Kamerik, 1812-1817, 1858-1912
 • Kamerik en de Houtdijken, 1811, 1818-1857
 • Kamerik-Mijzijde, 1811, 1818-1857
 • Linschoten, 1812-1912
 • Montfoort, 1811-1912
 • Rietveld, 1818-1912
 • Teckop, 1818-1857
 • Willeskop, 1818-1912
 • Woerden, 1811-1912
 • Wulverhorst, 1818-1852
 • Zegveld, 1811-1912

Burgerlijke Stand: Huwelijksakten

 • Achthoven, 1818-1857
 • Barwoutswaarder, 1818-1938
 • Benschop, 1933-1938
 • Gerverscop, 1818-1857
 • Gravesloot, 's, 1811, 1818-1857
 • Harmelen, 1811-1938
 • Hoenkoop, 1818-1938
 • Indijk, 1811, 1818-1821
 • Jaarsveld, 1933-1938
 • Kamerik, 1812-1817, 1858-1938
 • Kamerik en de Houtdijken, 1811, 1818-1857
 • Kamerik-Mijzijde, 1811, 1818-1857
 • Linschoten, 1811-1938
 • Lopik, 1933-1938
 • Montfoort, 1811-1938
 • Oudewater, 1933-1938
 • Polsbroek, 1933-1940
 • Rietveld, 1818-1939
 • Snelrewaard, 1933-1938
 • Teckop, 1818-1857
 • Willeskop, 1818-1938
 • Willige Langerak, 1933-1938
 • Woerden, 1811-1938
 • Wulverhorst, 1811, 1818-1852
 • IJsselstein, 1811-1938
 • Zegveld, 1811-1938

Burgerlijke Stand: Overlijdensakten

 • Achthoven, 1811, 1818-1857
 • Barwoutswaarder, 1818-1960
 • Cabauw, 1833-1842
 • Gerverscop, 1818-1857
 • Gravesloot, 's, 1811, 1818-1857
 • Harmelen, 1811-1960
 • Indijk, 1811, 1818-1821
 • Kamerik, 1812-1817, 1858-1960
 • Kamerik en de Houtdijken, 1811, 1818-1857
 • Kamerik-Mijzijde, 1811, 1818-1857
 • Linschoten, 1812-1960
 • Montfoort, 1811-1960
 • Rietveld, 1818-1960
 • Teckop, 1818-1857
 • Willeskop, 1818-1960
 • Woerden, 1811-1960
 • Wulverhorst, 1818-1852
 • Zegveld, 1811-1960

Bevolkingsregisters

 • IJsselstein, 1890-1910

Akten van indemniteit

 • Benschop, 1740-1812, 1824 
 • Harmelen, 1715-1777
 • Lopik, 1694-1740, 1771-1811
 • Oudewater, 1784-1803
 • Oukoop, 1725-1786
 • Polsbroek, 1698-1765
 • Stein, 1705-1794
 • Woerden, 1750-1811
 • Zegveld, 1727-1812

Notariële akten

 • Bodegraven, 1907-1910
 • Woerden, 1834-1842

Rechtspraak

 • Woerden, 1732-1793

Schepenakten

 • Harmelen, 1640-1810

Raadsnotulen

 • Hekendorp, 1851-1941

Bouwvergunningen

 • Driebruggen, 1964-1988
 • Linschoten (nu Woerden), 1949-1988

Hinderwetvergunningen

 • Willeskop, 1937-1988

(26 november 2015)

Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988

willeskop wapen

Het archief van het gemeentebestuur Willeskop is in zijn geheel geïnventariseerd. Het archief begint in 1816 en loopt door tot 1988, waarna de gemeentelijke herindeling volgde. Willeskop werd daarbij grotendeels bij de gemeente Montfoort gevoegd. Vanuit de historie waren de banden nauw tussen Willeskop en Montfoort. Beide gemeenten kenden al eerder een gemeenschappelijke secretarie. Van 1899 tot 1988 zijn de burgemeesters van Willeskop ook burgemeester van Montfoort geweest, terwijl zij daarnaast meestal ook nog de functie van secretaris en gemeenteontvanger bekleedden.
In de inventaris staan tal van onderwerpen waarmee de gemeente bemoeienis heeft gehad: de huur van de raadskamer in hotel De Zwaan, de gemeenschappelijke begraafplaats met Hoenkoop, de danslessen in café Buitenlust en bestemmingsplan Vogelzangh. Ook over de Tweede Wereldoorlog zitten er stukken in het archief. Zo is er in 1940 gecorrespondeerd met de commissaris van de koningin over een luchtaanval en was er in 1943 een vliegtuig neergestort. Daarnaast kunnen in de notulen de beraadslagingen van het gemeentebestuur worden gevolgd.
De inventaris is nog niet via deze website te raadplegen, maar bezoekers kunnen wel al op de studiezaal onderzoek doen in het archief met behulp van deze nieuwe toegang.

(11 november 2015)

Polderarchieven van Jaarsveld

a0332 ff

(Kaart van de Lek bij Jaarsveld uit omstreeks 1760)

Het RHC heeft een inventaris het licht doen zien van de oude polderarchieven van Jaarsveld. Daarmee zijn de archieven toegankelijk van de polders Batuwe, Graaf, Vogelzang, Wiel en Vijfhoeven, die lange tijd een gemeenschappelijk bestuur kenden. In 1864 gingen de polders samen officieel een waterschap vormen.
De archieven bieden een schat aan informatie over de waterstaatsgeschiedenis van Jaarsveld. Het oudste stuk in het archief dateert uit 1616. Het vertelt hoe de Staten van Holland eraan te pas moesten komen om een conflict te beslechten tussen Vijfhoeven en enkele andere polders over het waterpeil van de Vlist. Andere archiefstukken gaan weer over de watermolens, bijvoorbeeld over de bouw van de nieuwe Voormolen nadat de oude door kruiend ijs was verwoest. 
In de inleiding van de inventaris wordt de geschiedenis van de diverse polder beknopt beschreven. Er is een lijst van bestuurleden opgenomen, waaruit blijkt dat in het bestuur alle (voormalige) polders hun vertegenwoordiging hadden. De enigszins ingewikkelde organisatiestructuur van de samenwerkende polders heeft ook zijn weerslag op het archief, maar met deze nieuwe inventaris heeft de onderzoeker een overzichtelijk instrument in handen om zijn weg in het archief te vinden.
In 1974 werd het waterschap Batuwe c.a. met een groot aantal andere waterschappen opgeheven. Het nieuwe waterschap Lopikerwaard nam de taken over.    

(23 september 2015)

 

Kranten weer op website

In archiefland is veel te doen over het auteursrecht. Nadat bleek dat ook onze website inbreuk maakte op de rechten van derden met het tonen van krantenpagina's, ging de krantenbank op zwart. Alleen de oudste kranten waren nog via de website toegankelijk. Voor een groot deel van slide-kranten3onze websitebezoekers was dit een groot gemis. Daarom zijn we blij de kranten op grond van een getroffen regeling weer via de website te raadplegen zijn.

(15 september 2015)  

Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort

Het RHC is gestart met de voorbereidingen om de oud-rechterlijke archieven van Montfoort en Woerden te scannen. Eerder is al een deel van het oud-rechterlijk archief van Woerden gedigitaliseerd. Dat is bij de lancering van de nieuwe website in de zomer van 2014 beschikbaar gesteld voor het publiek. Behalve de oud-rechterlijke archieven worden dit maal ook de archieven van de weeskamers van Montfoort en Woerden gescand. Deze populaire bronnen met betrekking tot het beheer van goederen en erfenissen van en voor weeskinderen zullen daardoor binnenkort ook digitaal beschikbaar zijn.

De komende weken worden de stukken afgezonderd voor scanning. Vanaf dat moment is een register niet meer beschikbaar voor onderzoek. Volgens planning duurt dit waarschijnlijk tot eind 2015.

Hierbij een opsomming van de betreffende inventarisnummers:

MONTFOORT

M004: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, inv.nrs. 25-28
M005: Gerecht Achthoven, inv.nrs. 5, 6
M006: Gerecht Heeswijk, inv.nrs. 6-12
M007: Gerecht Linschoten en Mastwijk, inv.nrs. 80-88
M008: Gerecht Polanen, inv.nrs. 17-19
M010: Gerecht De Beide Vlooswijken (Oostenrijk en Westenrijk), inv.nr. 6
M011: Gerecht Wulverhorst en Linschoterhaar, inv.nr. 8
M013: Gerecht Blokland (oud-rechterlijk), inv.nrs. 348-350
M017: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer), inv.nrs. 106-113, 115, 118-120, 122-123
M021: Gerecht Willeskop en Kort-Heeswijk (oud-rechterlijk), inv.nrs. 2284-2287

WOERDEN

W017: Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk), inv.nrs. 31-37a, 73-I, 73-II, 77-85, 87-88, 95-96, 100-115, 138-142
W035: Weeskamer Woerden, inv.nrs. 1-8, 10a-22 

10 augustus 2015

Retour op 2 december 2015.

Digitalisering kaarten waterschap Woerden en Leidse Rijn

In 2012 is een project gestart, waarbij historische kaarten en tekeningen worden gedigitaliseerd. Dit jaar worden de kaarten in de archieven van het Groot-Waterschap van Woerden en de rechtsvoorgangers van waterschap Leidse Rijn gescand. Het Hoogheemraadschap heeft hiervoor de benodigde budget beschikbaar gesteld. Deze zomer vinden de digitaliseringswerkzaamheden plaats. Daarna zullen de kaarten worden beschreven en kunnen zij worden ingezien via deze website. Eerder werden al kaarten van de hoogheemraadschappen Lekdijk-Benedendams en -Bovendams op deze manier ontsloten.

Onderzoekers in de waterschapsarchieven moeten er rekening mee houden, dat vanaf heden de kaarten en tekeningen in de nagenoemde archieven tijdelijk niet te raadplegen zijn:

GROOT-WATERSCHAP VAN WOERDEN

H094: Groot-Waterschap van Woerden

WATERSCHAP LEIDSE RIJN

H028: Groot-Waterschap van Bijleveld en de Meerndijk
H033: Waterschap De Haarrijn
H035: Waterschap Heycop, genaamd de Lange Vliet
H036: Waterschap Hoge en Lage Weide
H037: Waterschap IJsselveld
H038: Waterschap Kortrijk
H042: Waterschap Mastwijk en Achthoven
H043: Waterschap Het Nedereind van Jutphaas
H044: Waterschap Otterspoorbroek
H047: Waterschap Oudenrijn
H051: Waterschap Themaat
H052: Waterschap Vleuten
H053: Waterschap Vleutense Wetering

(16 juli 2015)

De kaarten zijn geretourneerd op 23 september 2015 en zijn inmiddels te raadplegen op de website in de databank "Foto's en kaarten".

Nieuwe indexen en bouwvergunningen op de website

De nieuwe aanvulling op de website bestaat uit een bonte verzameling aan indexen. Interessant voor de genealoog, de historisch geinteresseerde en huizenbezitters in de regio. Er is dus met recht voor elk wat wils.

Het project rond de ontsluiting van de akten van indemniteit, die de verhuizingen vóór de Franse tijd in beeld brengen, vordert gestaag. Het leverde weer een aantal indexen op. Een andere bijzondere bron vormen de vredemakersrollen van Woerden, die een inkijkje geven in de geschillen die door burgers van de stad werden "uitgevochten" in de jaren 1793-1810. Uit de correspondentie van de gemeente Woerden zijn de namen gehaald van de gevangenen in de rijksgevangenis, die worden gepresenteerd als aanvulling op de officiële bevolkingsregisters. De toegangen op de raadsnotulen van Papekop en Lange Ruige Weide lopen door tot in de 20e eeuw, en bestrijken daarmee een heel andere periode.

Hoe aardig deze krenten in de pap ook zijn naast de indexen op belastingkohieren en notariële akten, qua aantal records vallen zij in het niet bij de indexen op de burgerlijke stand. Met de plaatsing van toegangen op de huwelijks- en overlijdensakten is de burgerlijke stand van (op een haar na) de gehele Lopikerwaard via onze website te raadplegen. Op dit moment worden overigens ook de indexen op de akten van de gemeenten binnen de huidige gemeentegrenzen van Montfoort en Woerden geschikt gemaakt voor de website. 

Tot slot zijn er ook nieuwe toegangen op de bouwvergunningen bijgeplaatst uit de diverse gemeenten. 
Hieronder volgt een compleet overzicht van de nieuwe aanwinsten voor de site:

Akten van indemniteit

 • Benschop, 1723-1791
 • Kamerik, 1758-1779
 • Linschoten, 1725, 1728
 • Lopik, 1740-1763
 • Oudewater, 1784-1807

Belastingkohieren

 • Bodegraven (hoofdelijke omslag), 1900, 1910, 1920
 • Benschop (patentbelasting), 1807-1812
 • Montfoort (familiegeld), 1679, 1690, 1700, 1724
 • Montfoort (dienstbodegeld), 1798
 • Waarder (patentbelasting), 1812-1813
 • Woerden (patentbelasting), 1813

Bevolkingsregisters

 • Ontslag mannelijke gevangenen in de gevangenis van Woerden, 1837-1846, 1852-1853

Burgerlijke Stand: Huwelijksakten

 • Benschop, 1811-1932
 • Cabauw, 1818-1857
 • Jaarsveld, 1812-1932
 • Lopik, 1811-1932
 • Oudewater, 1811-1932
 • Polsbroek, 1811-1932 (inclusief de voormalige gemeenten Noord- en Zuid-Polsbroek)
 • Snelrewaard, 1811, 1818-1932
 • Willige Langerak, 1811, 1818-1932
 • Zevender, 1818-1857

Burgerlijke Stand: Overlijdensakten

 • Benschop, 1811-1960
 • Cabauw, 1818-1832, 1843-1857
 • Hoenkoop, 1811, 1818-1960
 • Jaarsveld, 1811-1942
 • Lopik, 1811-1960
 • Oudewater, 1811-1960
 • Polsbroek, 1811-1960 (inclusief de voormalige gemeenten Noord- en Zuid-Polsbroek)
 • Snelrewaard, 1811, 1818-1960
 • Willige Langerak, 1811, 1818-1942
 • IJsselstein, 1811-1960
 • Zevender, 1819-1857

Notariële akten

 • Woerden, 1797-1811, 1832-1833

Raadnotulen

 • Lange Ruige Weide, 1850-1940
 • Papekop, 1851-1941

Rechtspraak

 • Woerden, 1793-1810

Volkstelling

 • Woerden, 1825

Bouwvergunningen

 • Bodegraven, 1904-1989
 • Lopik, 1905-1941
 • Reeuwijk 1903-1948
 • Willeskop, 1905-1988
 • Zegveld, 1942-1988

Hinderwetvergunningen

 • Willeskop, 1871, 1889-1988

(23 april 2015)