Gemeentearchief Waarder 1941-1964 geïnventariseerd

Onlangs is de archiefinventaris van de gemeente Waarder over de periode 1941-1964 gereed gekomen. Deze tot 1964 zelfstandige plattelandsgemeente ten zuidwesten van Woerden bestond uit de kern Waarder, delen van de dorpen Nieuwerbrug aan den Rijn en Driebruggen en een weids buitengebied met boerderijen. Veeteelt en kaasmakerij waren de belangrijkste bronnen van bestaan. Het open polderlandschap werd doorsneden en ontsloten door de A12, wat vooral in de jaren ’60 zorgde voor een groei van het aantal inwoners door de komst van forensen. Dit veranderde het karakter van de oorspronkelijk behoudende gemeente. Dankzij deze nieuwe inventaris, vooralsnog raadpleegbaar in onze studiezaal te Oudewater en binnenkort ook op onze website, zijn de stukken die de ontwikkeling van deze gemeente weergeven in de laatste decennia van haar bestaan, nu beter toegankelijk.

Afbeelding: een zilveren veld met drie waarden (woerden) vormden het oorspronkelijk gemeentewapen.

(7 november 2017)