Nieuwe aanwinsten bij de indexen

Het RHC werkt constant aan de nadere ontsluiting van diverse bronnen. Daarbij mag het ook rekenen op de hulp van enkele vrijwilligers. Door alle druktes rond de verhuizing naar Oudewater heeft het wat langer geduurd dan normaal, dat de nieuwe indexen op de website gepubliceerd konden worden. Onderstaande indexen vormen dan ook "de oogst" van een wat langere periode. Zij zijn nu via deze website doorzoekbaar en - divers als zij zijn - van belang voor meerdere soorten van historisch onderzoek in de archieven van het RHC. Met dank aan een ieder die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen!   

Belastingkohieren:

 • Hoenkoop, hoofdelijke omslag, 1918-1922b0779
 • Lopik, huisgeld, 1642-1656
 • Lopik, familiegeld, 1698, 1716, 1720, 1724
 • Montfoort, hoofdelijke omslag, 1749
 • Montfoort, huisgeld, 1599, 1699, 1713, 1724-1725

Lidmaten:

 • Bodegraven, 1662-1741

Notarieel:

 • Oudewater, 1616-1617
 • Woerden, 1843-1857
 • Zevender, 1782-1788

Rechtspraak:

 • Montfoort, 1613-1628, 1644-1669

Schepenakten:

 • Montfoort, poorterboek, 1701-1798
 • Oudewater, poorterboek, 1577-1607
 • Zegveld, schepenakten, 1629-1811

Akten van indemniteit: 

 • Bodegraven, 1687-1817
 • Jaarsveld, 1784-1811, 1837, 1863
 • Lange Ruige Weide, 1747-1810
 • Lopik, 1701-1807
 • Oudewater, 1767-1809
 • Polsbroek, 1764
 • Rietveld, 1730-1811
 • Willeskop, 1712-1810
 • Willige Langerak, 1705-1811
 • Woerden, 1702-1817, 1840
 • IJsselstein, 1691-1727
 • Zegveld, 1724, 1787

Bevolkingsregisters:

 • Oudewater, 1890-1915
 • IJsselstein, 1890-1915

Burgerlijke Stand:

 • Papekop, geboorte- en overlijdensakten, 1811

Raadsnotulen:

 • Waarder, 1945-1964

(16 november 2017)