Restauratie oud-rechterlijke archieven van Woerden (2)

Vorig jaar werd een eerste fase afgerond van de restauratie van archieven afkomstig van gerechten gelegen binnen het grondgebied van de huidige gemeente Woerden. Momenteel wordt er een tweede stap gezet en is er een vervolgopdracht gegund aan het restauratie-atelier Helmond. De gemeente Woerden bekostigt de noodzakelijke werkzaamheden. Het gaat vooral om archiefstukken van de weeskamer van Woerden, de baljuw en van enkele gerechten onder Harmelen. Onderstaande stukken zijn zeker tot medio 2017 niet in te zien. De "overlast" voor de onderzoekers is beperkt, omdat een deel van de stukken gedigitaliseerd zijn en online via deze website zijn te raadplegen. U vindt de scans onder "Archieven" bij het desbetreffende archief. 

 W007  Gemeente Rietveld   inv.nrs. 422a, 423 
 W035  Weeskamer Woerden  inv.nrs. 13, 14A, 14B, 15A, 16, 17
 W053  Baljuw en Vierschaar van het Land van Woerden (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 2, 3, 13, 18, 19
 W229  Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 829-832, 841, 844
 W230  Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk)  inv.nr. 1789
 W231  Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk)  inv.nr. 1795
 W232  Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 2021-2024
 W233  Gerecht Breudijk-Gerverscop (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 358, 360

 (26-01-2017)

De stukken zijn weer beschikbaar voor het publiek

(30-06-2017)