Nieuws

Fotograaf Jaap van der Vooren sr in beeld

Voor iedereen beschikbaar, verschijnt binnenkort een unieke weergave van de historische ontwikkeling van Woerden en omgeving, dankzij de fotocollectie van Jaap van der Vooren sr. Zijn collectie van meer dan duizend foto's uit de periode 1935-2010 droeg hij over aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. Gedurende zijn lange loopbaan vereeuwigde de onlangs 90 jaar geworden fotograaf menig Woerdenaar en Woerdens straatbeeld.

Met de Leger Film- en Fotodienst als solide basis werkte de fotograaf na zijn diensttijd vanaf 1950 bij zijn vader J.C. van der Vooren, drogist en fotograaf aan de Havenstraat. Zijn eigen fotozaak met fotostudio begon hij In de jaren '50. Het nu nog bestaande bedrijf in de Voorstraat werd later uitgebreid aan het Plantsoen en is inmiddels overgenomen door zijn zoon. Geïnteresseerde fotografen verenigde Jaap van der Vooren sr in 1955 in de nog altijd actieve fotoclub IRIS. Daarnaast publiceerde hij verschillende boeken met foto's over Woerden en de Woerdense bevolking en exposeerde hij zijn werk in onder andere het Stadsmuseum en in het Kasteel.

Als dank voor de collectieoverdracht brachten burgemeester Molkenboer en RHC-directeur Frank van Rooijen de Woerdense fotograaf een bezoek. Nog dit jaar worden de foto's gedigitaliseerd en zichtbaar gemaakt op de website van het RHC.

 voorenklein

foto door Alex de Kuijper

(6 juni 2017)

Afscheid van Ada Haak

adahaak

 

Op 31 januari hebben wij als collega's afscheid genomen van Ada Haak. Zij heeft meer dan twintig jaar als studiezaalmedewerker gewerkt bij Streekarchief Rijnstreek, later: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. Daarmee was zij het visitekaartje van onze archiefdienst en voor de bezoekers het eerste aanspreekpunt. Ontelbare mensen heeft Ada op weg geholpen bij de speurtocht in de archieven. Dat is ook de reden dat wij hier melding maken van haar vertrek. De verhuizing naar de tijdelijke huisvesting in Oudewater was een logisch moment voor haar om te gaan genieten van het pre-pensioen. Wij danken Ada voor de prettige samenwerking en wensen haar voor de toekomst alle goeds.

(1 februari 2017)

Restauratie oud-rechterlijke archieven van Woerden (2)

Vorig jaar werd een eerste fase afgerond van de restauratie van archieven afkomstig van gerechten gelegen binnen het grondgebied van de huidige gemeente Woerden. Momenteel wordt er een tweede stap gezet en is er een vervolgopdracht gegund aan het restauratie-atelier Helmond. De gemeente Woerden bekostigt de noodzakelijke werkzaamheden. Het gaat vooral om archiefstukken van de weeskamer van Woerden, de baljuw en van enkele gerechten onder Harmelen. Onderstaande stukken zijn zeker tot medio 2017 niet in te zien. De "overlast" voor de onderzoekers is beperkt, omdat een deel van de stukken gedigitaliseerd zijn en online via deze website zijn te raadplegen. U vindt de scans onder "Archieven" bij het desbetreffende archief. 

 W007  Gemeente Rietveld   inv.nrs. 422a, 423 
 W035  Weeskamer Woerden  inv.nrs. 13, 14A, 14B, 15A, 16, 17
 W053  Baljuw en Vierschaar van het Land van Woerden (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 2, 3, 13, 18, 19
 W229  Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 829-832, 841, 844
 W230  Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk)  inv.nr. 1789
 W231  Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk)  inv.nr. 1795
 W232  Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 2021-2024
 W233  Gerecht Breudijk-Gerverscop (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 358, 360

 (26-01-2017)

De stukken zijn weer beschikbaar voor het publiek

(30-06-2017)

Bezoek aan RHC op afspraak

Het RHC is tijdelijk gehuisvest in het Stadskantoor te Oudewater. Omdat de archieven en collecties elders liggen opgeslagen, werken wij (tot medio 2018) op afspraak.

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt ons bellen, maar bij voorkeur ontvangen wij van u een e-mail op het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Hierin vermeldt u: 

  • uw naam én telefoonnummer
  • een omschrijving van de stukken of dossiers die u wilt raadplegen, zo mogelijk graag onder vermelding van de naam van het archief, het beheersnummer en de inventarisnummers.

Bij het opvragen van stukken dient u er rekening mee te houden dat de archiefbescheiden één keer per week naar Oudewater gehaald worden. Meestal kunt u de opgevraagde stukken een week later komen in zien. De vaste dagen dat het RHC open is zijn de dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 16.30 uur. Na uw aanvraag wordt er (telefonisch) contact met u opgenomen om de afspraak in te plannen.

Er mogen maximaal 8 inventarisnummers/dossiers per keer worden opgevraagd, of meer tot een maximale omvang van 0,5 meter archief. Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in notariële archieven van vóór 1811 en de oud-rechterlijke archieven van de huidige gemeenten Montfoort en Woerden, maken we er opmerkzaam op dat veel stukken zijn gedigitaliseerd en via deze website raadpleegbaar. Die kunt u dus thuis inzien. Wij betrachten terughoudendheid in het ophalen van originele stukken, die digitaal beschikbaar zijn.  

Van bouwtekeningen en archiefstukken kunnen kopieën worden verstrekt, die alleen contant betaald kunnen worden (geen pin-mogelijkheid). Het is toegestaan stukken zelf te fotograferen.

Mochten er verder nog vragen zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst!

(23 december 2016)

Adieu en smakelijk dank!

Stapje voor stapje komt de verhuizing van het RHC dichterbij. Aan de drukte op de studiezaal was het de laatste weken ook te merken: bezoekers die "nu het nog kan" voor onderzoek naar Woerden kwamen. Vandaag, 18 november, is het de laatste dag dat er historisch onderzoek gedaan kan worden op de zo vertrouwde studiezaal. Alleen voor het inzien van bouwvergunningen kan men hier dan nog tot 1 december terecht.taart2

Bezoekers bedankten voor de hulp van de medewerkers van het RHC bij hun speurtocht in de archieven. Een lekkere Limburgse vlaai onderstreepte dat nog eens: "Smakelijk dank".

Het afscheid is niet definitief. Vanaf januari helpen wij alle bezoekers graag vanuit het Stadskantoor Oudewater, zij het wel alleen op afspraak. En in het voorjaar van 2018 strijken wij weer in Woerden neer op het oude nest, grondig verbouwd en klaar voor de toekomst.

(18 november 2016) 

RHC gesloten wegens verhuizing

In december rijden de verhuiswagens voor om de archieven en het kantoor van het RHC te verhuizen naar diverse locaties. In januari opent het RHC de deuren van de tijdelijke huisvesting in het stadskantoor te Oudewater. Vanaf dat moment moeten dossiers vantevoren worden opgevraagd en werkt het RHC op afspraak. Eén keer per week worden de opgevraagde stukken uit de verschillende depots opgehaald, waarna deze in Oudewater kunnen worden geraadpleegd.

De dienstverlening vanuit de studiezaal in Woerden vindt daar nog tot vrijdag 18 november op de oude vertrouwde manier plaats. Daarna kunnen er tot 1 december alleen nog bouwdossiers worden ingezien (behalve op donderdagmiddag 24 november). Historisch onderzoek is dus na 18 november voorlopig niet meer aan de orde.
In december is het RHC helemaal gesloten.
Vanaf 2 januari kunnen er stukken worden opgevraagd uit bouwdossiers en vanaf 9 januari zijn alle archieven opvraagbaar. Het RHC is u dan weer graag van dienst. De maximale hoeveelheid stukken die kan worden opgevraagd is gesteld op 8 inventarisnummers of niet meer dan 0,5 meter archief. Voor het onderzoek is een ieder op afspraak van harte welkom op dinsdag, woensdag en donderdag in het stadskantoor Oudewater.

(4 november 2016)
 

Archiefstukken "groot formaat" verhuisd

Het RHC is al voorzichtig begonnen aan de verhuizing van haar archieven met het oog op de komende verbouwing. Kwetsbare stukken, die afwijken van de standaard door hun formaat of berging, worden momenteel in eigen beheer elders ondergebracht. Rond 1 december vindt de eigenlijke verhuizing plaats.

Dit betekent dat bijna al onze archieven voorlopig nog op de gebruikelijke wijzegrootformaat in Woerden zijn in te zien. Dat geldt alleen niet meer voor de charters, kaarten en tekeningen, en de foto's en prenten van groot formaat.

Update nieuwsbericht:   Aanvankelijk kon gedurende de zomermaanden in onderling overleg bekeken worden hoe en op welke termijn bovengenoemde stukken konden worden ingezien door bezoekers. Wij vragen uw begrip voor het feit dat nu de voorbereiding op de verhuizing in volle gang is, deze specifieke stukken helemaal niet meer kunnen worden geraadpleegd totdat we begin 2017 op orde zijn met onze tijdelijke huisvesting.

(24 juni 2016/geactualiseerd: 28 september 2016)  

Waterschapsarchief Willige Langerak c.a.

In 1927 werden de drie waterschappen Willige Langerak, Cabauw en Zuid-Zevender, en Vijfhoeven samengevoegd. Deze samenvoeging was mede ingegeven door de gezamenlijke stichting van een electrisch gemaal. Het gemaal nam de taak over van twee molens die eeuwenlang voor de bemaling hadden gezorgd. De Hoflandse molen werd in 1926 afgebroken en enkele jaren later volgde de Achtermolen. Het gemaal werd in 1988 buiten werking gesteld. Immers de ontwikkelingen gaan ook in waterschapsland gewoon door.

Hoe alles zich in Willige Langerak en omgeving heeft afgespeeld laat zich onderzoeken in het waterschapsarchief, dat al in 1616 begint. Het eindigt in 1973, het jaar van opheffing van waterschap Willige Langerak, Cabauw, Zuid-Zevender en Vijfhoeven. Onlangs kwam bij het RHC de inventarisatie van de archieven van het waterschap en haar rechtsvoorgangers gereed. Het is voorzien van een inleiding met de geschiedenis en een overzicht van de bestuursleden in de periode 1864-1973. 

Overigens werd ook het kleine archiefje van het bestuur van de Voorzevender en Lopiker Voorwetering geïnventariseerd. Dit archief bestrijkt de periode 1807-1953.

Belangstellenden zijn van harte welkom bij het RHC om de archieven te raadplegen.

(16 juni 2016)

Verbouwing en verhuizing RHC

Het RHC is gevestigd in het Stadhuis van Woerden. De gemeente zal het hele pand in 2017/18 rigoureus laten renoveren. Het plan biedt het RHC de mogelijkheid om gelijk het bestaande eigen ruimteprobleem op te lossen door de archiefbewaarplaats uit te breiden naar 7,3 km1 planklengte. Zo wordt ruimte geboden aan de totale omvang van het papieren archief van de aangesloten gemeenten en het hoogheemraadschap, althans voor zover dat "eeuwig" bewaard moet blijven. De bestuurlijke besluitvorming kwam onlangs rond. Het architectenbureau Cepezed is volop bezig met het ontwerp. In januari 2017 starten de werkzaamheden en als alles volgens plan verloopt kan het RHC in mei 2018 de vernieuwde huisvesting betrekken.

Tijdens de verbouwing zal het RHC moeten uitwijken naar een andere locatie.renovatie stadhuis Het gaat, vooral door de grote hoeveelheid historisch archief, om een omvangrijke verhuizing. In het stadskantoor van Oudewater is een ruimte gevonden voor medewerkers en de dienstverlening. Echter voor de kilometers aan archief moet worden uitgeweken naar meerdere depots in de provincie. In 2017/18 worden de bezoekers door de vertrouwde medewerkers van het RHC geholpen in de tijdelijke huisvesting te Oudewater, maar zij zullen wel ruim vantevoren moeten aangeven welke stukken zij daar willen raadplegen. Immers opgevraagde stukken moeten elders worden opgehaald in de wekelijkse ronde langs de depots.

Achter de schermen wordt al lange tijd hard gewerkt om de verhuizing van de archieven voor te bereiden. Charters en stukken van groot formaat (met name waterschapskaarten) worden nu al elders ondergebracht. Inzage moet dus in overleg. Rond 1 december zal de eigenlijke verhuizing plaatsvinden. In de periode daarvoor en daarna zal het RHC enige tijd gesloten zijn voor publiek. Via deze website houden we u uiteraard op de hoogte.

Kortom het RHC zit in een enerverende periode, die erop gericht is in het voorjaar van 2018 de deuren van een nieuw en toekomstbestendig onderkomen te kunnen openen.

(3 juni 2016)

Scans notariaat van voor 1811 op de website

Het RHC heeft weer een belangrijke stap gezet in de digitale dienstverlening. De notariële archieven van vóór 1811 zijn namelijk vanaf vandaag via de website te raadplegen. Het inzien van de akten, zoals testamenten en koopakten, kan nu voortaan dus ook vanuit huis. Het gaat om notarissen die gevestigd waren in Bodegraven, Cabauw, Kamerik, Lopik, Montfoort, Oudewater, Reeuwijk, Woerden, IJsselstein en Zevender. De archieven van de notarissen zijn enorm populair bij de genealoog en historisch onderzoeker. Wat dat betreft zal de digitalisering van deze bron naar verwachting enthousiast worden ontvangen.

De scans zijn te vinden onder de knop "Archieven" op de site bij het notarieel archief van de desbetreffende plaats. Voor zover geïndiceerd zijn de akten ook via de indexen benaderbaar, maar dat is niet altijd het geval. Eerder werden overigens op dezelfde manier al stukken uit de oud-rechterlijke archieven van de gemeenten Woerden en Montfoort beschikbaar gesteld. In het geval van het notariaat zijn de gemaakte scans vrucht van de samenwerking van het RHC met FamilySearch. De originele akten zijn nog wel op de studiezaal in te zien, maar er worden geen kopieën meer uit verstrekt.

De scans betreffen de volgende inventarisnummers:

Notariaat Bodegraven, inv. 880-893, 895
Notariaat Cabauw, inv. 672-673
Notariaat Lopik, inv. 1111-1112
Notariaat Zevender, inv. 3104-3105
Notariaat Montfoort, inv. 1445-1469, 1471-1476, 1484
Notariaat Oudewater, inv. 1877-2000
Notariaat Reeuwijk, inv. 6956-6964
Notariaat Woerden, inv. 8496-8768, 8775
Notariaat Kamerik, inv. 931-938
Notariaat IJsselstein, inv. 2836-2837, 2840, 2842, 2875-2876.

(15 maart 2016)