Nieuws

Afscheid Pieter Hoeksma

pieterOp 17 november nemen wij afscheid van onze collega Pieter Hoeksma. Voor de bezoekers van de studiezaal was hij een bekend gezicht. In de afgelopen vijftien jaar dat hij voor het Streekarchief/RHC werkzaam was, was hij namelijk enkele dagdelen per week op de studiezaal de bezoekers behulpzaam. Daarnaast heeft hij zich met name ingezet voor de nadere ontsluiting van veel geraadpleegde bronnen, zoals bijvoorbeeld de 19e eeuwse bevolkingsregisters. Nu gaat hij genieten van een welverdiend pensioen. Wij danken hem voor de fijne samenwerking en wensen hem voor de toekomst alle goeds.

(16 november 2017)   

Nieuwe aanwinsten bij de indexen

Het RHC werkt constant aan de nadere ontsluiting van diverse bronnen. Daarbij mag het ook rekenen op de hulp van enkele vrijwilligers. Door alle druktes rond de verhuizing naar Oudewater heeft het wat langer geduurd dan normaal, dat de nieuwe indexen op de website gepubliceerd konden worden. Onderstaande indexen vormen dan ook "de oogst" van een wat langere periode. Zij zijn nu via deze website doorzoekbaar en - divers als zij zijn - van belang voor meerdere soorten van historisch onderzoek in de archieven van het RHC. Met dank aan een ieder die hier zijn of haar steentje aan heeft bijgedragen!   

Belastingkohieren:

 • Hoenkoop, hoofdelijke omslag, 1918-1922b0779
 • Lopik, huisgeld, 1642-1656
 • Lopik, familiegeld, 1698, 1716, 1720, 1724
 • Montfoort, hoofdelijke omslag, 1749
 • Montfoort, huisgeld, 1599, 1699, 1713, 1724-1725

Lidmaten:

 • Bodegraven, 1662-1741

Notarieel:

 • Oudewater, 1616-1617
 • Woerden, 1843-1857
 • Zevender, 1782-1788

Rechtspraak:

 • Montfoort, 1613-1628, 1644-1669

Schepenakten:

 • Montfoort, poorterboek, 1701-1798
 • Oudewater, poorterboek, 1577-1607
 • Zegveld, schepenakten, 1629-1811

Akten van indemniteit: 

 • Bodegraven, 1687-1817
 • Jaarsveld, 1784-1811, 1837, 1863
 • Lange Ruige Weide, 1747-1810
 • Lopik, 1701-1807
 • Oudewater, 1767-1809
 • Polsbroek, 1764
 • Rietveld, 1730-1811
 • Willeskop, 1712-1810
 • Willige Langerak, 1705-1811
 • Woerden, 1702-1817, 1840
 • IJsselstein, 1691-1727
 • Zegveld, 1724, 1787

Bevolkingsregisters:

 • Oudewater, 1890-1915
 • IJsselstein, 1890-1915

Burgerlijke Stand:

 • Papekop, geboorte- en overlijdensakten, 1811

Raadsnotulen:

 • Waarder, 1945-1964

(16 november 2017)

Gemeentearchief Waarder 1941-1964 geïnventariseerd

Onlangs is de archiefinventaris van de gemeente Waarder over de periode 1941-1964 gereed gekomen. Deze tot 1964 zelfstandige plattelandsgemeente ten zuidwesten van Woerden bestond uit de kern Waarder, delen van de dorpen Nieuwerbrug aan den Rijn en Driebruggen en een weids buitengebied met boerderijen. Veeteelt en kaasmakerij waren de belangrijkste bronnen van bestaan. Het open polderlandschap werd doorsneden en ontsloten door de A12, wat vooral in de jaren ’60 zorgde voor een groei van het aantal inwoners door de komst van forensen. Dit veranderde het karakter van de oorspronkelijk behoudende gemeente. Dankzij deze nieuwe inventaris, vooralsnog raadpleegbaar in onze studiezaal te Oudewater en binnenkort ook op onze website, zijn de stukken die de ontwikkeling van deze gemeente weergeven in de laatste decennia van haar bestaan, nu beter toegankelijk.

Afbeelding: een zilveren veld met drie waarden (woerden) vormden het oorspronkelijk gemeentewapen.

(7 november 2017)

Wie herkent het gezicht van Woerden?

Wie helpt ons zoeken? Waar portretten tot in de late middeleeuwen nog een verheerlijking waren van de werkelijkheid, worden reisdocumenten nu gesierd door gezichten ‘zonder creativiteit’. Van deze wettelijk voorgeschreven uitdrukkingsloosheid toch nog wat maken, lag aan de kwaliteit van de fotograaf. Vele Woerdense gezichten werden piekfijn vastgelegd door fotograaf Jaap van der Vooren sr., zoals is te zien op deze collage van pasfoto’s uit 1969. Wij zijn op zoek naar de namen bij de portretten en kunnen uw hulp daar goed bij gebruiken. Herkent u een gezicht, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . U kunt de betreffende pasfoto aangeven, door voor rijen letters – en voor kolommen cijfers te gebruiken. De eerste foto is A-1, de laatste foto I-18. Tip: klik op de link naar onze beeldbank voor een grotere foto.

(17 oktober 2017)

Fotograaf Jaap van der Vooren sr in beeld

Voor iedereen beschikbaar, verschijnt binnenkort een unieke weergave van de historische ontwikkeling van Woerden en omgeving, dankzij de fotocollectie van Jaap van der Vooren sr. Zijn collectie van meer dan duizend foto's uit de periode 1935-2010 droeg hij over aan het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard. Gedurende zijn lange loopbaan vereeuwigde de onlangs 90 jaar geworden fotograaf menig Woerdenaar en Woerdens straatbeeld.

Met de Leger Film- en Fotodienst als solide basis werkte de fotograaf na zijn diensttijd vanaf 1950 bij zijn vader J.C. van der Vooren, drogist en fotograaf aan de Havenstraat. Zijn eigen fotozaak met fotostudio begon hij In de jaren '50. Het nu nog bestaande bedrijf in de Voorstraat werd later uitgebreid aan het Plantsoen en is inmiddels overgenomen door zijn zoon. Geïnteresseerde fotografen verenigde Jaap van der Vooren sr in 1955 in de nog altijd actieve fotoclub IRIS. Daarnaast publiceerde hij verschillende boeken met foto's over Woerden en de Woerdense bevolking en exposeerde hij zijn werk in onder andere het Stadsmuseum en in het Kasteel.

Als dank voor de collectieoverdracht brachten burgemeester Molkenboer en RHC-directeur Frank van Rooijen de Woerdense fotograaf een bezoek. Nog dit jaar worden de foto's gedigitaliseerd en zichtbaar gemaakt op de website van het RHC.

 voorenklein

foto door Alex de Kuijper

(6 juni 2017)

Afscheid van Ada Haak

adahaak

 

Op 31 januari hebben wij als collega's afscheid genomen van Ada Haak. Zij heeft meer dan twintig jaar als studiezaalmedewerker gewerkt bij Streekarchief Rijnstreek, later: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. Daarmee was zij het visitekaartje van onze archiefdienst en voor de bezoekers het eerste aanspreekpunt. Ontelbare mensen heeft Ada op weg geholpen bij de speurtocht in de archieven. Dat is ook de reden dat wij hier melding maken van haar vertrek. De verhuizing naar de tijdelijke huisvesting in Oudewater was een logisch moment voor haar om te gaan genieten van het pre-pensioen. Wij danken Ada voor de prettige samenwerking en wensen haar voor de toekomst alle goeds.

(1 februari 2017)

Restauratie oud-rechterlijke archieven van Woerden (2)

Vorig jaar werd een eerste fase afgerond van de restauratie van archieven afkomstig van gerechten gelegen binnen het grondgebied van de huidige gemeente Woerden. Momenteel wordt er een tweede stap gezet en is er een vervolgopdracht gegund aan het restauratie-atelier Helmond. De gemeente Woerden bekostigt de noodzakelijke werkzaamheden. Het gaat vooral om archiefstukken van de weeskamer van Woerden, de baljuw en van enkele gerechten onder Harmelen. Onderstaande stukken zijn zeker tot medio 2017 niet in te zien. De "overlast" voor de onderzoekers is beperkt, omdat een deel van de stukken gedigitaliseerd zijn en online via deze website zijn te raadplegen. U vindt de scans onder "Archieven" bij het desbetreffende archief. 

 W007  Gemeente Rietveld   inv.nrs. 422a, 423 
 W035  Weeskamer Woerden  inv.nrs. 13, 14A, 14B, 15A, 16, 17
 W053  Baljuw en Vierschaar van het Land van Woerden (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 2, 3, 13, 18, 19
 W229  Gerecht Indijk (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 829-832, 841, 844
 W230  Gerecht Reijerscop-Creuningen (oud-rechterlijk)  inv.nr. 1789
 W231  Gerecht Reijerscop-St. Pieters (oud-rechterlijk)  inv.nr. 1795
 W232  Gerecht Veldhuizen, Bijleveld c.a. (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 2021-2024
 W233  Gerecht Breudijk-Gerverscop (oud-rechterlijk)  inv.nrs. 358, 360

 (26-01-2017)

De stukken zijn weer beschikbaar voor het publiek

(30-06-2017)

Bezoek aan RHC op afspraak

Het RHC is tijdelijk gehuisvest in het Stadskantoor te Oudewater. Omdat de archieven en collecties elders liggen opgeslagen, werken wij (tot eind 2018) op afspraak.

Hoe maakt u een afspraak?

U kunt ons bellen, maar bij voorkeur ontvangen wij van u een e-mail op het adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Hierin vermeldt u: 

 • uw naam én telefoonnummer
 • een omschrijving van de stukken of dossiers die u wilt raadplegen, zo mogelijk graag onder vermelding van de naam van het archief, het beheersnummer en de inventarisnummers.

Bij het opvragen van stukken dient u er rekening mee te houden dat de archiefbescheiden één keer per week naar Oudewater gehaald worden. Meestal kunt u de opgevraagde stukken een week later komen in zien. De vaste dagen dat het RHC open is zijn de dinsdag, woensdag en donderdag van 9:00 tot 16.30 uur. Na uw aanvraag wordt er (telefonisch) contact met u opgenomen om de afspraak in te plannen.

Er mogen maximaal 8 inventarisnummers/dossiers per keer worden opgevraagd, of meer tot een maximale omvang van 0,5 meter archief. Onderzoekers die geïnteresseerd zijn in notariële archieven van vóór 1811 en de oud-rechterlijke archieven van de huidige gemeenten Montfoort en Woerden, maken we er opmerkzaam op dat veel stukken zijn gedigitaliseerd en via deze website raadpleegbaar. Die kunt u dus thuis inzien. Wij betrachten terughoudendheid in het ophalen van originele stukken, die digitaal beschikbaar zijn.  

Van bouwtekeningen en archiefstukken kunnen kopieën worden verstrekt, die alleen contant betaald kunnen worden (geen pin-mogelijkheid). Het is toegestaan stukken zelf te fotograferen.

Mochten er verder nog vragen zijn, schroom dan niet contact met ons op te nemen. Wij zijn u graag van dienst!

(23 december 2016, aangepast 7 november 2017)

Adieu en smakelijk dank!

Stapje voor stapje komt de verhuizing van het RHC dichterbij. Aan de drukte op de studiezaal was het de laatste weken ook te merken: bezoekers die "nu het nog kan" voor onderzoek naar Woerden kwamen. Vandaag, 18 november, is het de laatste dag dat er historisch onderzoek gedaan kan worden op de zo vertrouwde studiezaal. Alleen voor het inzien van bouwvergunningen kan men hier dan nog tot 1 december terecht.taart2

Bezoekers bedankten voor de hulp van de medewerkers van het RHC bij hun speurtocht in de archieven. Een lekkere Limburgse vlaai onderstreepte dat nog eens: "Smakelijk dank".

Het afscheid is niet definitief. Vanaf januari helpen wij alle bezoekers graag vanuit het Stadskantoor Oudewater, zij het wel alleen op afspraak. En in het voorjaar van 2018 strijken wij weer in Woerden neer op het oude nest, grondig verbouwd en klaar voor de toekomst.

(18 november 2016) 

RHC gesloten wegens verhuizing

In december rijden de verhuiswagens voor om de archieven en het kantoor van het RHC te verhuizen naar diverse locaties. In januari opent het RHC de deuren van de tijdelijke huisvesting in het stadskantoor te Oudewater. Vanaf dat moment moeten dossiers vantevoren worden opgevraagd en werkt het RHC op afspraak. Eén keer per week worden de opgevraagde stukken uit de verschillende depots opgehaald, waarna deze in Oudewater kunnen worden geraadpleegd.

De dienstverlening vanuit de studiezaal in Woerden vindt daar nog tot vrijdag 18 november op de oude vertrouwde manier plaats. Daarna kunnen er tot 1 december alleen nog bouwdossiers worden ingezien (behalve op donderdagmiddag 24 november). Historisch onderzoek is dus na 18 november voorlopig niet meer aan de orde.
In december is het RHC helemaal gesloten.
Vanaf 2 januari kunnen er stukken worden opgevraagd uit bouwdossiers en vanaf 9 januari zijn alle archieven opvraagbaar. Het RHC is u dan weer graag van dienst. De maximale hoeveelheid stukken die kan worden opgevraagd is gesteld op 8 inventarisnummers of niet meer dan 0,5 meter archief. Voor het onderzoek is een ieder op afspraak van harte welkom op dinsdag, woensdag en donderdag in het stadskantoor Oudewater.

(4 november 2016)