Gevonden resultaten: 141
Titel Auteur(s)  
Monumentenlijst Gemeente Lopik
De Lopikerwaard in oorlogstijd. Vliet, J.A. van
Laan, B. van der (red.)
Gids van de provincie Utrecht
Het gebruik van de hervormde kerken in Utrecht. Rapport van een onderzoek inzake het huidige gebruik van de oude Utrechtse kerken, alsmede van de recent gebouwde hervormde kerken Haakman, J.H.B.M.
e.a.
Inventaris van de verzameling doop-, huwelijks-, (lidmaten-) en begraafregisters van kerken in de provincie Utrecht 1579-1811 Graaff, S.A.L. de
Ter herinnering aan de officieele opening van de drinkwaterleiding "Zuid-Utrecht"
Genealogie familie Oskamp en familie Oskam
Crisis van de kerkelijke Reformatie in de dorpen van de provincie Utrecht Zee, G. van der
Stichtenaren uit vroeger jaren. Een bundel verhalen, genealogieën en kwartierstaten uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Afdeling Utrecht van de Nederlandse Genealogische Vereniging Burgers, F.P.N.M.
e.a.
(red.)
Een eeuw Openbare Lagere School in Lopikerkapel Beenen, Hennie
e.a.
Geschiedenis van de provincie Utrecht van 1528 tot 1780. Band 2
Overzicht van de Leenkamers in Holland Kort, J.C.
Broedvogels Lekuiterwaarden Lopik in 2001 Boele, Arjan
Van Standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975 Leeuwenberg, H.L.Ph.
Tongerloo, L. van
Bedrijfsmonumenten in het groene hart van Holland. Een verkenning van monumenten van bedrijf en techniek in Midden-Holland en West-Utrecht Feis, B.R.
Nijhof, P.
Inventarissen collecties 1940-1945. Deel I, II en III Luten, H.W.
Terugblik op leven en werken in Lopik Boon, J.G.M.
Gemeentegids Lopik, Benschop en Polsbroek
50 jaar bouwen vanuit de Lopikerwaard. Van den Berg Lopik bv 1954-2004 Ellenbroek, Hans
Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel I De provincie Utrecht. Opgemaakt en uitgegeven door de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst ingesteld bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1903 no. 44 Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst