Gevonden resultaten: 730
Titel Auteur(s)  
Het archief van de Nassause domeinraad. Tweede deel. Het archief van de Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581: stukken betreffende de rechten en goederen van Anna van Buren. Regentenlijst van oorkonden I (c.1166-1459) Drossaers, S.W.A.
Kort begrip van het oud-vaderlandsch burgerlijk recht Blécourt, A.S. de
Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940 Huijbrecht, R.
Bos, J.
Oost, H.G.
Het ontstaan van een nieuwe wijk. Kemp, Martijn
Mooij, Raimond
De burgemeesters van Bodegraven sedert 1825 Alkemade, W.R.C.
Herentals-IJsselstein. 25 jaar jumelage
Catalogus van het Archief der Staten van Utrecht 1375-1813 Muller Fz., S.
Inventaris van geschrevene boeken, registers, rekeningen, brieven, stukken van verschillenden inhoud enz. zich bevindende in het Archief der Gemeente IJsselstein, loopende tot den jare 1800, loopende tot den jare 1800 Breuk, H.R. de
Het verhaal van vier beelden Strijbos, J.H.M.
De SDAP-propaganda in Nieuwerbrug a/d Rijn en... het gerucht Rijkaart, C.M.
Burgemeester, burger en bestuur (1991-2005) Wijte, Th.E.M.
Raad versus staat. Het juridisch steekspel omtrent het beheer, onderhoud en eigendom van het jaagpad langs de Oude Rijn aan het eind van de vorige eeuw Alkemade, W.R.C.
Holland Business. Maandblad over de economische bedrijvigheid in de randstad
19e en 20e eeuwse bestuurders van Linschoten onder de loupe Boon, J.G.M.
"Kadaster-gids". Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw Keverling Buisman, F.
Muller, E.
Verslag omtrent oude gemeente-, waterschaps- en veenderijarchieven in de provincie Utrecht over 1895 en 1896 Hasselt, L. van
Fruin, R.
Inventaris van het archief van het Departementaal bestuur van de Zuiderzee 1811-1814 Persman, J.R.
Uit Woerden's verleden. In den graventijd Helvoort, C.J.A. van
Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (1526-1588) Kloek, Els
Robert Fruin's verspreide geschriften. Met aanteekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap. Deel VI Studiën over staats- en rechtsgeschiedenis Blok, P.J.
Muller, P.L.
Muller Fz, S.
(red.)