Gevonden resultaten: 104
Titel Auteur(s)  
Pap voor steuntrekkers Maatje, G.A.F.
Molukkers in Woerden. Onderzoeksrapport over het wonen en leven van de Molukkers in Woerden
Pap voor steuntrekkers Maatje, G.A.F.
Opgave van vluchtelingen welke verblijf houden of gehouden hebben in de Provincie Utrecht
Wonen. Meer dan een dak boven je hoofd. Huisvesting en participatie van Molukkers in Woerden en Oostellingwerf Deiman, Ria
Bronnenboek. Bevattende gegevens ten grondslag liggend aan Rapport Maatschappelijke Verwildering der Jeugd
Het Fonds van Stein. Van Burgerlijke Armenzorg tot Bijstand (1709-1984) Wijck, F.D. van
Broncommentaren 6. Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw Synghel, G.A.M.
(red.)
Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw Brugmans, I.J.
"...één der beste verzorgingshuizen van West-Europa..." 50 jaar Mariënstein Jong, Tonny de
Rentink, Carla
'... tot bloei Uwer vereeniging en tot heil van IJsselstein en haar inwooners'. Johannes Hendricus Nieuwenhuijs, een sociaal pionier Aerts, Truus
Tussen huis en thuis. Gecoördineerd Ouderenwerk (GWO) van de Stichting Samenlevingsopbouw Lopikerwaard (SSL) Koolwijk, J.C.
Vlagincident in Woerden Zegers, Frank
Practische beschouwingen over de meestgeschikte wijze van weezenverpleging Frankenhuijsen, Dirk van
Beknopte geschiedenis der Nederlandse Ridderorden Artillac Brill, P.J. d'
"Ambon of Belanda?" Een studie over Molukkers in Woerden, de enige gemeente in Nederland waar Molukkers na opheffing van de plaatselijke kampen verspreid zijn gehuisvest Wijk, Nico van
Dirk van Frankenhuijsen (1811-1895). Directeur van het Protestants Landbouwkundig Opvoedingsgesticht Klis-van Eijk, J. van der
Kindersterfte onder verdachte omstandigheden? Gravendaal, C.J.W.
Onderwijs voor kinderen van minvermogenden in Montfoort (1) Hoeboer, Hilly M.
Het lot van de behoeftigen'. Een studie in twee delen naar de maatschappelijke omstandigheden en armenzorg van de behoeftige klasse in Nederland in het algemeen, en in Woerden in het bijzonder Willems, Erik