Gevonden resultaten: 368
Titel Auteur(s)  
Het archief van de Nassause domeinraad. Tweede deel. Het archief van de Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581: stukken betreffende de rechten en goederen van Anna van Buren. Regentenlijst van oorkonden I (c.1166-1459) Drossaers, S.W.A.
Inventarissen van de archieven van de hervormde gemeenten Tienhoven 1740-1963 en Zegveld 1639-1953 Heins, W.B.
Polak, M.S.
Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940 Huijbrecht, R.
Bos, J.
Oost, H.G.
Inventaris van het archief der gemeente Benschop 1813-1942 Janssen, A.H.
Inventaris van het archief van Vreeswijk 1542-1813 Panne-van Deuren, C.J.H.M. van de
Inventaris van het bestuursarchief van de Nederlandse Minderbroeders Provincie Kraaibeek, E.G.
Werkschetsen restauratie Kasteel Woerden, juli 1986 - november 1989 Dirkzwager, H.
Catalogus van het Archief der Staten van Utrecht 1375-1813 Muller Fz., S.
Inventaris van geschrevene boeken, registers, rekeningen, brieven, stukken van verschillenden inhoud enz. zich bevindende in het Archief der Gemeente IJsselstein, loopende tot den jare 1800, loopende tot den jare 1800 Breuk, H.R. de
Inventaris van de verzameling doop-, huwelijks-, (lidmaten-) en begraafregisters van kerken in de provincie Utrecht 1579-1811 Graaff, S.A.L. de
Geven en nemen. Archiefinstellingen en het sociale web Lusenet, Yola de
Oudschildgeld omgeving Harmelen 1536/1599/1686/1696 Hollander, Nico P. den
"Kadaster-gids". Gids voor de raadpleging van hypothecaire en kadastrale archieven uit de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw Keverling Buisman, F.
Muller, E.
Snuffelen & graven. Over doelgroepen van digitaal toegankelijke archieven Wubs, Henrieke
Huysmans, Frank
Verslag omtrent oude gemeente-, waterschaps- en veenderijarchieven in de provincie Utrecht over 1895 en 1896 Hasselt, L. van
Fruin, R.
Inventaris van het archief van het Departementaal bestuur van de Zuiderzee 1811-1814 Persman, J.R.
Lusten en lasten. Gids voor fiscaal-historisch onderzoek naar inkomen en vermogen in de provincie Utrecht Pietersma, Arend
Rommes, Rommes
Verstegen, Wybren
Catalogus van het archief der Heeren van Montfoort Fruin, R
Cosquino de Bussy, A. le
Inventaris van de archieven van de gemeente Wilnis 1658-1939 (1964) Hagen, A.
Archieven van de Staten van Holland en de hen opgevolgde gewestelijke besturen. Eerste deel: Archieven van de Staten van Holland vóór 1572 Meilink, P.A.