Titel Het archief van de Nassause domeinraad. Tweede deel. Het archief van de Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581: stukken betreffende de rechten en goederen van Anna van Buren. Regentenlijst van oorkonden I (c.1166-1459)
Auteur(s) Drossaers, S.W.A.
Jaar 1955
Uitgave Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Plaatsen IJsselstein
Rubrieken Archieven > Archieftoegangen
Politiek en bestuur > Bestuur
Politiek en bestuur > Koninklijk huis
Politiek en bestuur > Politiek
Opmerkingen Er ontbreken diverse delen van deze reeks
Vindplaats A098