Titel De prentbriefkaart
Auteur(s) Emmer, H.
Jaar 1979
Uitgave Heemtijdinghen 15 (1979) nr. 4, p. 109-115.
Plaatsen Overig
Rubrieken Cultuur, volksontwikkeling en religie > Collecties
Verkeer, waterstaat en waterbeheersing > Posterijen
Vindplaats Studiezaal