Titel De burgemeesters van Bodegraven sedert 1825
Auteur(s) Alkemade, W.R.C.
Jaar 1987
Uitgave Heemtijdinghen 23 (1987) nr. 1, p. 13-29.
Plaatsen Bodegraven
Rubrieken Politiek en bestuur > Bestuur
Vindplaats Studiezaal