Titel Het ontstaan van een nieuwe wijk.
Auteur(s) Kemp, Martijn
Mooij, Raimond
Abstract Over de totstandkoming van de wijk Snel en Polanen
Jaar 1991
Uitgave Werkstuk aardrijkskunde
Plaatsen Woerden
Rubrieken Hulpwetenschappen > Geografie
Politiek en bestuur > Politiek
Volkshuisvesting, milieu en ruimtelijke ordening > Ruimtelijke ordening
Vindplaats K016