Archiefinventaris

Gerecht Jaarsveld, 1611-1813

Beheersnummer: L002
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht Jaarsveld
Periode: 1611 - 1813
Omvang: 0,875 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsopvolgers: Gemeente Jaarsveld (L003)
Plaatsen: Jaarsveld

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal:
  • Inv.nr. 3: lijst van huisnummering en namen van de eigenaren van huizen en gebouwen binnen de gemeente, 1806.
  • Inv.nrs. 15-20: Ingekomen akten van indemniteit 1694-1821 en uitgegane akten van indemniteit 1724-1811.
Digitale toegangen op de website: Inv.nrs. 15-20: Ingekomen akten van indemniteit 1694-1821 en uitgegane akten van indemniteit 1724-1811.