Archiefinventaris
Scans (2987)

Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer), 1382-1811

Beheersnummer: M017
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk, incl. weeskamer)
Periode: 1382 - 1811
Omvang: 9,5 meter
Toegang: Inventaris
Plaatsen: Montfoort
Inhoud: In het archief van het stadsgerecht is het archief van de Weeskamer van Montfoort opgenomen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 95-96, 98-104: Trouwen voor het gerecht, 1618-1811.
  • Inv.nrs. 106-123: Weeskamer, 1392-1796.
Digitale toegangen op de website:
  • Inv.nrs. 6-10: Rechtspraak, 1613-1628, 1644-1669.
  • Inv.nrs. 106-123: Weeskamer, 1382-1796.

Aantekeningen

Bijzonderheden De inventaris omvat de nummers 1-132D. Achter dit archief staan 4 archiefdozen met charters, genummerd met inv. nr 626-1 t/m 626-82. Deze behoren bij de inv. nrs 114 t/m 123. Hierop ontbreekt momenteel een toegang. Deze nummering is ontleend.aan "De catalogus van de archieven der collegiën, die voor 1811 binnen de tegenwoordige provincie Utrecht rechterlijke functiën uitgeoefend hebben. Utrecht. 1893", door R. Fruin Th. Az.

Inventarisnummer 106

Dit inventarisnummer bevat 41 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 107

Dit inventarisnummer bevat 225 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 108

Dit inventarisnummer bevat 351 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 109

Dit inventarisnummer bevat 278 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 110

Dit inventarisnummer bevat 221 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 111

Dit inventarisnummer bevat 172 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 112

Dit inventarisnummer bevat 208 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 113

Dit inventarisnummer bevat 194 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 115

Dit inventarisnummer bevat 243 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 118

Dit inventarisnummer bevat 245 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 119

Dit inventarisnummer bevat 229 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 120

Dit inventarisnummer bevat 216 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 122

Dit inventarisnummer bevat 222 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 123

Dit inventarisnummer bevat 142 scans, u ziet de eerste 5