Archiefinventaris

Gemeente IJsselstein, 1811-1942 (1965)

Beheersnummer: Y002
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente IJsselstein
Periode: 1811 - 1965
Omvang: 66 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsvoorgangers: Stad IJsselstein (Y001)
Rechtsopvolgers: Gemeente IJsselstein (Y031)
Plaatsen: IJsselstein

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 651-653: Bevolkingsregisters, 1850-1861.
  • Inv.nr. 994: Nationale militie, 1813.
Digitale toegangen op de website:
  • Inv.nrs. 626-627: Belastingkohieren (hoofdelijke omslag), 1900, 1910, 1920.
  • Inv.nr. 650: Volkstelling, 1840.
  • Inv.nrs. 651-653, 655-657, 663-669: Bevolkingsregisters, 1850-1880, 1890-1910.
  • Inv.nrs. 794-799: Hinderwetvergunningen, 1877-1942.

Aantekeningen

Bijzonderheden Voor de bouwvergunningen, zie Y002a.