Archiefinventaris

Schoutambacht Bodegraven, 1530-1813

Beheersnummer: B001
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Schoutambacht Bodegraven
Periode: 1530 - 1813
Omvang: 5,25 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsopvolgers: Gemeente Bodegraven (B002)
Plaatsen:
  • Bodegraven
  • De Meije
  • Nieuwerbrug aan den Rijn

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 104-116: Belastingregisters op het zout, zeep, redemptie- en herengeld, 1682-1706.
  • Inv.nrs. 131-133: Kohier van de 100e penning, 1678-1722.
Digitale toegangen op de website: Inv.nr. 180: Belastingkohieren (Patentrecht), 1808-1809.