Archiefinventaris

Gemeente Bodegraven, 1811-1941

Beheersnummer: B002
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Bodegraven
Periode: 1811 - 1941
Omvang: 36,625 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsvoorgangers: Schoutambacht Bodegraven (B001)
Rechtsopvolgers: Gemeente Bodegraven, 1941-1979 (B051)
Plaatsen:
 • Bodegraven
 • De Meije
 • Nieuwerbrug aan den Rijn

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal:
 • Inv.nrs. 1-21: Raadsnotulen, 1870-1945.
 • Inv.nr. 429: Hoofdelijke omslag, 1921.
 • Inv.nr. 469: Volkstelling (Weijpoort, Nieuwerbrug), 1827.
 • Inv.nr. 471: Bevolkingsregister (Zuidzijde), 1836-1954.
 • Inv.nr. 472: Bevolkingsregister (Meije), 1844-1854.
 • Inv.nrs. 473-490: Bevolkingsregisters, 1860-1918.
 • Inv.nrs. 491-494: Dienstboden- en kostgangersregisters, 1870-1918.
 • Inv.nr. 495: Bevolkingsregister Weeshuis, 1880-1908.
 • Inv.nrs. 496-500: Bevolkingsregisters, 1919-1938.
 • Inv.nrs. 504-510: Woningregisters (Meije, Noordzijde, Buitenkerk), 1870-1920, 1930-1940 en Duitse dienstmeisjes, 1920-1940.
 • Inv.nr. 767: Conscriptie, 1811.
Digitale toegangen op de website:
 • Inv.nrs. 1-21: Raadsnotulen, 1870-1945.
 • Inv.nrs. 428-429: Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1900, 1910, 1920.
 • Inv.nrs. 473-476: Bevolkingsregisters, 1860-1880.
 • Inv.nrs. 603-649: Bouwvergunningen, 1904-1941.

Aantekeningen

Bijzonderheden Het grootste deel van het archief over de periode 1811-1870 is door brand vernietigd.