Archiefinventaris

Gemeente Hoenkoop, 1813-1970

Beheersnummer: O019
Openbaarheid: Beperkt

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Hoenkoop
Periode: 1813 - 1970
Toegang: Inventaris
Opvragen als: Gemeente Hoenkoop, 1726-1970
Plaatsen: Hoenkoop

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Inv. nrs 590, 1390 en v.i. 12 zijn pas openbaar na 1-1-2020.
Papieren toegangen op de studiezaal: Hinderwet- en bouwvergunningen.
Digitale toegangen op de website: Inv.nrs. 565-566: Bevolkingsregisters over de periode 1850-1880.