Archiefinventaris

Schoutambacht Waarder, 1589-1811

Beheersnummer: R018
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Schoutambacht Waarder
Periode: 1589 - 1811
Omvang: 0,75 meter
Toegang: Inventaris
Opvragen als: Gemeente Waarder, 1589-1941
Rechtsopvolgers: Gemeente Waarder (R019)
Plaatsen: Waarder

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal: Inv.nrs. 5-7, 24, 26, 32-38: Kohieren, 1622-1681, 1707.
Digitale toegangen op de website: Inv.nrs. 50, 52: Akten van indemniteit, 1725-1811.