Archiefinventaris

Gemeente Waarder, (1811) 1812-1941 (1951)

Beheersnummer: R019
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Waarder
Periode: 1811 - 1951
Omvang: 23 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsvoorgangers: Schoutambacht Waarder (R018)
Rechtsopvolgers: Gemeente Waarder (R040)
Plaatsen:
  • Driebruggen
  • Reeuwijk
  • Waarder

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal: Inv.nrs. 438-445, 447: Bevolkingsregisters, 1837-1940.
Digitale toegangen op de website:
  • Inv.nr. 75: Raadsnotulen, 1945-1951.
  • Inv.nrs. 161-242: Hinderwetvergunningen, 1881-1941.
  • Inv.nr. 429: Belastingkohier (patentbelasting), 1812-1813.
  • Inv.nrs. 441-442: Bevolkingsregisters, 1850-1882.
  • Inv.nr. 443: Dienstboden- en kostgangersregister, 1850-1861.