Archiefinventaris

Gemeente IJsselstein, (1917) 1943-1979 (2005)

Beheersnummer: Y031
Openbaarheid: Beperkt

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente IJsselstein
Periode: 1917 - 2005
Omvang: 73 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsopvolgers: Gemeente IJsselstein (Y053)
Plaatsen: IJsselstein

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Diverse in de inventaris vermelde archiefstukken zijn niet openbaar en alleen ter inzage na toestemming van de streekarchivaris. Een verzoek daartoe kan gericht worden aan: rhc@woerden.nl
Papieren toegangen op de studiezaal: Grondtransacties en hinderwetvergunningen (bijlagen bij inventaris).