Archiefinventaris

Gemeente Jaarsveld, (1811) 1814-1942 (1946)

Beheersnummer: L003
Openbaarheid: Beperkt

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Jaarsveld
Periode: 1811 - 1946
Omvang: 16,875 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsopvolgers: Gemeente Lopik, 1943-1988 (L091)
Plaatsen: Jaarsveld

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen: Inventarisnummer 508 bevat privacygevoelige informatie. Dit dossier is alleen in te zien na toestemming van de streekarchivaris.
Papieren toegangen op de studiezaal: Inv.nr. 366: Volkstellingsregister, 1840.
Digitale toegangen op de website:
  • Inv.nrs. 1-11: Raadsnotulen, 1851-1941.
  • Inv.nr. 366: Volkstellingsregister, 1840.
  • Inv.nrs. 367-371: Bevolkingsregisters, 1850-1880.