Archiefinventaris

Schoutambacht of Hoge heerlijkheid Het Land van Stein, Kort Haarlem en Willens, 1644-1798 (1827)

Beheersnummer: R012
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Schoutambacht of Hoge heerlijkheid Het Land van Stein, Kort Haarlem en Willens
Periode: 1644 - 1827
Omvang: 0,75 meter
Toegang: Inventaris
Opvragen als: Gemeente Stein c.a., 1644-1870
Rechtsopvolgers:
  • Gemeente Stein c.a. (R013)
  • Gemeente Reeuwijk (R002)
Plaatsen:
  • Reeuwijk
  • Stein

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 10, 13, 37, 64, 89: Kohieren 1652-1732.
  • Inv.nrs.114-115: Lijsten van inwoners 1674-1749.
  • Inv.nrs. 170-172: Weerbare mannen 1672-1673.
Digitale toegangen op de website: Inv.nr. 1: Akten van indemniteit, 1705-1794