Archiefinventaris

Gemeente Rietveld, 1817-1941 (1963)

Beheersnummer: W007
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gemeente Rietveld
Periode: 1817 - 1963
Omvang: 29,575 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsvoorgangers: Schoutambacht Rietveld (W006)
Rechtsopvolgers: Gemeente Woerden (W003)
Plaatsen: Rietveld

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal:
  • Inv.nrs. 330-332: Volkstellingen, 1837, 1840, 1846.
  • Inv.nrs. 333-336, 338: Bevolkingsregisters 1850-1940.
  • Indices op de militieregisters.
Digitale toegangen op de website:
  • Inv.nrs. 27, 1-2: Raadsnotulen 1945-1964.
  • Inv.nrs. 100-172: Hinderwetvergunningen, 1887-1940.
  • Inv.nrs. 333-334: Bevolkingsregisters, 1850-1882.