Archiefinventaris
Scans (234)

Gerecht Achthoven, 1655-1812

Beheersnummer: M005
Openbaarheid: Volledig

Inzage alleen op afspraak

Beschrijving van het archief

Naam archief: Gerecht Achthoven
Periode: 1655 - 1812
Omvang: 0,5 meter
Toegang: Inventaris
Rechtsopvolgers: Gemeente Achthoven (M001)
Plaatsen: Linschoten
Inhoud: Hierin is tevens het oud-rechterlijke archief van de schout en schepenen van Achthoven opgenomen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Papieren toegangen op de studiezaal: Inv.nrs. 6-7: Trouwen voor het gerecht, 1733-1809.
Digitale toegangen op de website: Inv.nr. 6: Akten van indemniteit, 1764-1807.

Inventarisnummer 5

Dit inventarisnummer bevat 154 scans, u ziet de eerste 5

Inventarisnummer 6

Dit inventarisnummer bevat 80 scans, u ziet de eerste 5