Leges

Het RHC is erop in gericht dat iedereen zelf onderzoek doet naar het onderwerp van zijn of haar interesse. Alleen wanneer er korte vragen zijn, die met beperkt archiefonderzoek te beantwoorden zijn, kunnen wij deze in behandeling nemen. De vraag dient duidelijk omschreven te zijn in een brief of e-mail met de achtergrondinformatie die voor de beantwoording ervan relevant is. Vergeet in uw e-mail niet uw postadres te vermelden. Aan het laten uitvoeren van archiefonderzoek zijn legeskosten verbonden, ongeacht het zoekresultaat. Zelf archiefonderzoek komen doen is gratis.  

Betaling:
De legeskosten dienen contant ter plekke te worden voldaan bij de medewerker studiezaal (er is géén pin-mogelijkheid).
Legeskosten verbonden aan informatie of kopieën die per post zijn toegezonden dienen te worden voldaan door overmaking van het bedrag naar de Gemeente Woerden, bankrekening NL41 BNGH 0285009672 onder vermelding van “leges archief RHC”.

Leges 2017

  • Het laten verrichten van onderzoek, per kwartier of gedeelte daarvan: € 10,35
  • Fotokopie van origineel archiefstuk op A4-formaat: € 0,65 (per bladzijde)
  • Fotokopie van origineel archiefstuk op A3-formaat: € 1,20 (per bladzijde)
  • Fotokopie van origineel archiefstuk, op A2-formaat of groter: € 7,10
  • Scan per foto: € 4,65*

Indien het fotokopieëren of scannen op schriftelijk verzoek gebeurt, worden mits de zoektijd niet meer bedraagt dan een kwartier en alle zoekspecificaties zijn aangeven, de kosten van het kopiëren of scannen éénmalig verhoogd met : € 7,75
Gebruiksrecht foto’s en andere afbeeldingen voor commerciële doeleinden per eenheid: € 29,45

*Gescande foto's of afbeeldingen worden per e-mail verzonden naar een door de aanvrager opgegeven e-mailadres. Het tarief heeft alleen betrekking op de foto's. (Er worden vooralsnog geen scans geleverd van de gedigitaliseerde historische kaarten.)